BVB Substrates levert substraten voor zowel traditionele als biologische teelt. In ons moderne laboratorium worden samenstellingen van substraten getest en daarna in de praktijk getoetst. Samen met telers zetten wij proeven uit en kijken wij wat de resultaten zijn. Maar ook met partners in de keten en verschillende kennisinstellingen werken we intensief samen om onze producten te optimaliseren. Zo hebben wij in samenwerking met Koppert Biological Systems, proeven gedaan waarbij de plantweerbaarheid is getest.

Aardbeien

De verschillende teeltwijzen van aardbeien op substraat vragen om de daarbij passende mengsels. Een doorteelt, korte teelt of een teelt van doordragers. BVB Substrates maakt hiervoor de juiste samenstelling met een goede stabiliteit en de juiste water en luchthuishouding. Ook de keuze van bakken, potten of rechtstreeks in een teeltgoot kweken bepalen de keuze van de mengsels.

Bramen en frambozen

Frambozen en bramenplanten vragen om luchtige mengsels met voldoende stabiliteit en voldoende vochtbuffer. Zeker in de teelten die langer staan mag er geen verslemping optreden in de potten. Voor het stekken en de opkweek van de planten maken wij specifieke mengsels. Ook hier is stabiliteit en een goede vochthuishouding erg belangrijk.

Blauwe bessen

Blauwe bessen die in een pot geteeld worden stellen hoge eisen aan het substraat. Vanaf de opkweek tot en met de productieteelt is een zeer stabiel mengsel gewenst met een goede vochtvoorziening en voldoende lucht. De productieteelt in potten staat voor meerdere jaren. Concessies aan de kwaliteit van het substraat zijn hier absoluut niet gewenst.

Vragen over substraten voor zacht fruit?

Neem direct contact op met:
Eén van onze verkoopadviseurs:

Jan Simons jsimons@bvb-substrates.nl

Bart Verheijen bverheijen@bvb-substrates.nl

Erwin Dekkes edekkers@bvb-substrates.nl

Filip van Buynder fvanbuynder@bvb-substrates.nl

Het gewenste eindresultaat

Belangrijk uitgangspunt bij de meeste van onze substraten is het gebruik van onze eigen turfstrooiselfracties. Op de verschillende veenderijen verspreid over heel Europa worden door onze inkopers zoden van de beste kwaliteit geselecteerd. Deze worden als hele zoden aangevoerd op onze productielocaties.

Op elk van deze locaties staat een breek- en zeefinstallatie. Volgens strenge richtlijnen worden de zoden hier gebroken en vervolgens gezeefd. Door het zeven ontstaan verschillende fracties die vervolgens afhankelijk van het gewenste eindresultaat in elke gewenste verhouding gemengd kunnen worden.

Opkweek

Voor de opkweek van trayplanten en misted tips leveren wij specifieke traymengsels die niet of nauwelijks verslempen. Dit is belangrijk omdat daarmee wortelziektes kunnen worden voorkomen. Tevens maken we specifieke mengsels voor de opkweek van uitgangsmateriaal van frambozen, bramen en blauwe bessen planten.

Kennis delen

Van oudsher organiseren wij conferenties en telersdagen voor het segment Soft fruits. Wat ooit begonnen is onder de naam ‘Haasnoot Aardbeiendag’ is nog altijd de belangrijkste bijeenkomst in de sector. Jaarlijks zijn wij (mede)organisator van de Aardbeiendag in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch en de Soft fruit Conference (ISFC). Daarnaast kunt u bij ons terecht bij BVB College.

Toeslagstoffen

Aan de basismengsels kunnen, afhankelijk van de keuze die de afnemer samen met onze adviseur maakt, diverse toeslagstoffen worden toegevoegd. Allereerst wordt de bemesting aangepast aan de eisen die de teelt aan het substraat stelt. De basismeststof wordt in de vorm van PG-mix toegevoegd en met Dolokal wordt de pH op het gewenste niveau gebracht. Daarnaast kunnen wij op verzoek ook langwerkende meststoffen, biologische meststoffen of bijvoorbeeld mycorrhiza’s aan de substraten toevoegen. De structuur en de fysische eigenschappen van het substraat kunnen worden beïnvloed door toevoeging van bijvoorbeeld perliet, bark of kokosvezel. Onze adviseurs kunnen de afnemer hierover adviseren.

Maatwerk

Indien een teler binnen dit scala van standaard substraten niet het gewenste product kan vinden kunnen we in onderling overleg een op maat gesneden mengsel maken dat rekening houdt met alle wensen en eisen die de teler hieraan stelt. Aangezien wij potgrond uitsluitend op bestelling produceren, kunnen wij zeer snel inspelen op de veranderende vraag uit de markt.