Duurzame grondstof BVB Accretio

BVB Accretio is een nieuwe, duurzame grondstof die ontwikkeld is door BVB Substrates. Deze grondstof brengt uitmuntende eigenschappen met zich mee wanneer deze vermengd wordt in een substraat.

Eigenschappen

BVB Substrates heeft een nieuwe grondstof genaamd “BVB Accretio” ontwikkeld. “Accretio” is een Latijns woord en betekent “groei”. Dat is een passende naam gezien de groeibevorderende eigenschappen van de grondstof wanneer deze verwerkt wordt in een mengsel.

BVB Accretio is een grondstof met uitmuntende eigenschappen. Het houdt water goed vast en zorgt voor een snelle wateropname na irrigatie. De grondstof kan maar liefst 25 keer het eigen gewicht in water opnemen. Daarnaast heeft het ook een positieve invloed op het luchtgehalte van een mengsel. Dit zorgt ervoor dat de wortelmat van de plant zich beter ontwikkelt. Uit recentelijk onderzoek is zelfs gebleken dat ook de snelheid van de inworteling bij aardbeienplanten verhoogd wordt als de opkweek in een mengsel met BVB Accretio gebeurt.

Onderzoek met Proefcentrum Hoogstraten

Samen met Belgisch onderzoekscentrum “Proefcentrum Hoogstraten” heeft BVB Substrates uitvoerig onderzoek gedaan naar de eigenschappen van BVB Accretio en het gebruik ervan in mengsels voor de aardbeienteelt. De samenwerking tussen Proefcentrum Hoogstraten en BVB Substrates binnen deze sector begon in 2012.

De eerste proeven met BVB Accretio in mengsels voor de doorteelt werden in 2018 uitgevoerd. Hierbij werd de nieuwe grondstof toegevoegd aan de gebruikte stekgrond. Binnen de tests werden vier verschillende mengsels vergeleken. Eén van deze mengsels bestond uit een mengsel dat voor 50% bestond uit BVB Accretio. De rest van het mengsel bestond uit kokos. De resultaten van alle vier de mengsels waren goed. Ze toonden allemaal een goede doorworteling en prima productiecijfers.

De snelheid van de inworteling lag bij het mengsel met BVB Accretio echter het hoogst. Het hogere luchtgetal, wat kenmerkend is voor een mengsel met deze nieuwe grondstof zou dit kunnen verklaren. Deze inwortelsnelheid is ook van belang bij het voorkomen van de bekende schimmelziekte Phytophthora.

Lees dit nieuwsbericht om meer te weten te komen over de resultaten van het onderzoek.

 

 

Duurzame grondstof

Waar bestaat deze mooie grondstof dan precies uit? Wanneer we het over BVB Accretio hebben, verwijzen we naar zo’n 400 verschillende soorten mos, behorende tot de Sphagnum familie.

De oogst

In Finland is ongeveer 300.000 hectare oogstbare mos beschikbaar. Het mos groeit op veenvelden die eerder gedraineerd zijn voor bosbouw. Sphagnum groeit met een snelheid van circa 10 mm per jaar. Dit betekent dat het mos, na het oogsten, relatief snel weer aangroeit. Op basis van huidige tests en metingen wordt de oogstcyclus van BVB Accretio op minder dan 30 jaar geschat.

Kleine ecologische impact

Naast het feit dat de oogst van deze grondstof een minimale impact heeft op het ecosysteem, heeft het mos ook een laag soortelijk gewicht. Dit zorgt ervoor dat het transport van BVB Accretio een kleine ecologische voetafdruk heeft.

Toepasbaarheid

BVB Accretio kan gebruikt worden in mengsels waar doorgaans kokosvezel aan toegevoegd wordt. Het wordt onder andere gebruikt in mengsels voor jonge planten en vermeerdering, vaste planten, perkplanten, groenten en zachtfruit.

Het gebruik van BVB Accretio in mengsels heeft verschillende voordelen voor de gewassen. Zo zorgt de toevoeging van deze grondstof voor een passende hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar water en een goede verdeling van het vocht in het mengsel.

De fijne, maar luchtige structuur van het mos zorgt ervoor dat gewassen snel en goed kunnen wortelen. Daarnaast verbetert BVB Accretio de buffer voor pH en meststoffen van het substraat.

 

 

Neem contact op

Wil je meer weten over deze bijzondere, duurzame grondstof en de mogelijkheden voor jouw teelt? Wanneer je het contactformulier invult zullen onze verkoopadviseurs zo snel mogelijk contact opnemen.

Chemische analyse

EC: <0,1
pH: 4,0

Vochtgehalte 38%
Bulkdichtheid 80 kg/m3
Poriënfractie 95%
Gemakkelijk beschikbaar water 42,8%
Organische stof 95% DS

 

Bovenstaande gegevens laten zien dat het gebruik van BVB Accretio in een mengsel de hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar water voor de teelt verbetert.