Teeltadvies en ondersteuning

Bij BVB Substrates werken verkoopadviseurs die verstand van zaken hebben. Naast alle nodige kennis over onze eigen producten, hebben wij ook veel kennis over de producten die u kweekt. De meeste verkoopadviseurs die werken bij BVB Substrates zijn namelijk zelf kweker geweest of hebben gewerkt bij een kwekerij. Op die manier kunnen zij u verder helpen in uw teelt en een goede sparringpartner zijn. Wij hebben namelijk één gezamenlijk doel: uw teelt tot een succes brengen.

Laboratorium

In ons laboratorium voren we een volledige chemische analyse uit op uw water- en grondmonsters. Met de hieruit verkregen kennis kunnen onze verkoopadviseurs meedenken over de bemestingsstrategie voor de komende periode. Ook denken wij graag mee over de watergeefstrategie, zodat de wortel voldoende voeding en vocht op kan nemen, zonder dat deze te nat komt te staan. Ons advies wordt ondersteund door data uit onze eigen calculatieprogramma’s DSA en FMTM.

Digital Substrate Advisor (DSA)

U heeft groene vingers. Hierdoor voelt u perfect aan wat uw gewas wil en hoe u daarmee moet sturen. Dat doet u op de kwekerij door middel van de klimaatcomputer voor het kasklimaat en via watergift en bemesting voor de voeding. Hierbij weet u in absolute getallen hoe u het gewas behandeld. Dat geeft u een middel om in absolute waarden te zien wat u doet. Het substraatmengsel dat u gebruikt, kunt u ook in getallen uitdrukken. Elke mengsel bestaat uit vaste stof en poriën. Bij de meeste mengsels is de hoeveelheid vaste stof ongeveer 7-10%. Het overige is poriën. De poriën kunnen gevuld zijn met water of lucht. Juist deze waarde is voor u belangrijk. Hieraan kunt u zien of uw gewas voldoende snel zuurstof krijgt. Ook snelheid van wateropname en stevigheid tijdens het oppotten zijn in getallen uit te drukken.

BVB Substrates heeft voor een grote verscheidenheid aan mengsels metingen gedaan om de nuttige informatie beschikbaar te krijgen. Deze data is verwerkt in de Digital Substrate Advisor. Door middel van dit programma kunnen wij u laten zien wat bijvoorbeeld het effect op het luchtcijfer is bij de toevoeging van 10% cocospeat aan het mengsel. Of juist de snelheid van wateropname door toevoeging van 10% perliet. Op deze manier kunnen wij met u mengsels vergelijken op basis van cijfers. Op deze manier onderbouwen wij de effecten van recepturen en kunt u op basis van absolute waarden uw keuzes maken. Met de Digital Substrates Advisor kunt u zelfs zien hoe een mengsel reageert bij een verandering van de samenstelling al voordat u het in de kas heeft staan.

Bemesting op maat (FMTM)

Elk gewas is verschillend. Ook elke kweker teelt anders. U stuurt op de voor u beste manier om een goed resultaat in de teelt te behalen. Hierbij is de bemesting een essentieel sturingsmiddel. In de bemesting heeft elke kweker zijn eigen streefwaarden. BVB Substrates vindt het belangrijk om met deze streefwaarden in de hand kritisch te kijken naar de voorraadbemesting. Standaard kan goed gebruik gemaakt worden van de PG Mix 12+14+24. Dit is voor de meeste gewassen een prima uitgangspunt.

BVB Substrates is van mening dat het beter kan. Om die reden hebben we ‘Bemesting op maat’ ontwikkeld. Door een uitgekiende samenstelling van verschillende PG Mixen kunnen we elk gewenste verhouding NPK aanbrengen in uw substraat. Samen met het rekenprogramma dat hiervoor is ontwikkeld komen we op de optimale voorraadbemesting voor uw gewas op uw kwekerij. Bemesting op maat (FMTM: Fertilising-Made-to-Measure) zorgt voor u voor een optimale basis voor de groei.

Extra services

  • We kunnen u per periode een MPS-overzicht opsturen met de in het substraat geleverde meststoffen.
  • U kunt digitaal een orderbevestiging ontvangen zodat u kunt zien dat uw bestelling correct is verwerkt.
  • U kunt BVB College volgen zodat u nog betere kennis krijgt over het mengsel dat u gebruikt en substraat in het algemeen.
  • U kunt bij BVB Research uw grond- en watermonsters laten analyseren waarna u met uw verkoopadviseur een eventuele bijsturing kunt bespreken.