Geschiedenis

Van tussenpersoon voor boeren en veehouders tot betrouwbare leverancier van substraat in binnen- en buitenland. Al ruim 100 jaar lang staan groei en de klant centraal bij BVB Substrates. In 1908 is het bedrijf opgericht door Maarten van Buuren. Inmiddels is BVB Substrates uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 250 medewerkers, verdeeld over meerdere vestigingen.

1908: Van veehandel naar fouragehandel

Maarten van Buuren is geboren in 1875 als zoon van veehouder Maarten van Buuren. In het jaar 1903 volgt Maarten zijn vader op in de veehandel, een zwaar beroep rond die tijd. Veehandel gebeurde op commissiebasis; een deel van de opbrengst van het vee werd als provisie betaald aan de handelaar. Deze handelspraktijken verliepen echter niet altijd even eerlijk. Zowel de handelaren als veehouders wilden zoveel mogelijk geld in eigen zak houden wat vaak ten koste ging van hun eerlijkheid en uiteindelijk hun betrouwbaarheid. Maarten van Buuren heeft zich altijd afzijdig gehouden van deze oneerlijke praktijken wat hem uiteindelijk geen windeieren gelegd heeft. Op een jonge leeftijd van 30 jaar krijgt Maarten van Buuren last van reuma waardoor hij zijn beroep als veehouder niet langer kan uitoefenen.

Het rijden met paard en wagen onder vaak slechte omstandigheden, had zijn tol geëist. Om zijn vrouw en 10 kinderen te onderhouden, werkt Maarten tijdelijk als zakkenhersteller voor fouragehandelaren. Hier komt hij op het idee om stro te gaan verkopen. Als fouragehandelaar maakt hij in 1908 een nieuwe start. Om deze nieuwe handel onder de aandacht te brengen, kocht Maarten 25 postkaarten en stuurde deze naar de boeren in Maasland en omgeving. De vertrouwensband met boeren die ‘ongelukkige’ Maarten in zijn jaren als eerlijke veehandelaar heeft verkregen, komt hem hierbij in grote mate ten goede. De zaken liepen goed en toen er weer genoeg geld was, kocht Maarten van Buuren een paard met wagen welke de jaren daarna nog volop voor transport ingezet werd.

1928: Uitbreiding activiteiten

In 1928 werd de eerste vrachtwagen aangeschaft. Naast handel in stro gaat Maarten van Buuren bovendien voeraardappelen en andere fourage-artikelen leveren.Veel van deze handel haalt hij uit de haven van Maassluis, een werkelijke handelsbeurs rond die tijd. Om de stille periode voor de handel in de zomer te overbruggen, besluit Maarten van Buuren in dat jaar ook te gaan tuinen. Op een stuk grond naast het woonhuis worden vanaf dat moment verschillende soorten groenten verbouwd. Mede door de beurskracht van New York blijft een groot succes met tuinen echter uit.

Ten gevolge van zijn reuma, gaat het vanaf 1930 steeds slechter met Maarten van Buuren. Waar hij zich de jaren daarvoor nog met een invalidenwagen door weer en wind naar Maassluis begaf, is actief werken vanaf dat moment niet langer meer mogelijk. In 1940 trekt Maarten zich definitief terug uit het familiebedrijf en verhuist met vrouw Cornelia naar Maasland. Een jaar later overlijdt Maarten van Buuren op een jonge leeftijd van 64 jaar.

1940: Tuinen, of toch maar handel?

Het vertrek van Maarten van Buuren in 1940 zet de betrokken kinderen (Grote Maart, Kleine Maart, Bas en Jan van Buuren) voor een belangrijke keuze; gaan zij door met tuinen, of gaat de voorkeur toch uit naar de handel? Tot genoegen van in het bijzonder Bas van Buuren, wordt gekozen voor de handel. Bas van Buuren is geboren in 1912 aan de Westgaag in Maasland. Jonge Bas krijgt al vroeg affiniteit met handel en is vrijwel iedere dag na schooltijd te vinden in de handelshaven van het vlakbij gelegen Maassluis. Erg bijzonder voor een jongen van toen maar tien jaar oud! Dat vonden ook Maarten en Cornelia van Buuren die Bas er vaak op uit stuurden om zijn vader, die toen al slecht ter been was, te helpen met de handel. Op deze manier leert Bas van Buuren de kneepjes van het verkopen al op jonge leeftijd en krijgt al snel veel plezier in het vak.

De voorkeur voor handel blijkt een goede keuze. De omzet blijft in de jaren 40 en 50 groeien, ook na het vertrek van broer Jan van Buuren die vanaf 1942 voor zichzelf verder gaat. Het gunstige tij keert zich echter rond 1956 wanneer veel boeren worden uitgekocht. Hierdoor zien gebroeders van Buuren hun klandizie sterk afnemen. Bovendien geeft Grote Maart vanaf dit jaar tot twee keer toe aan te willen stoppen, de fouragehandel is volgens hem een aflopende zaak.

1960: Potgrond: een schot in de roos!

Rond 1960 besluiten de drie broers een nieuwe weg in te slaan. Door veelvuldig bezoek aan tuinders merkt Kleine Maart de behoefte aan potgrond op en ziet hierin veel mogelijkheden voor het familiebedrijf. Bas is vrijwel meteen enthousiast en ook de eerst sceptische Grote Maart is uiteindelijk overtuigd. De broers besluiten de fouragehandel aan te houden en hiernaast potgrond te leveren aan tuinders, puur van de grond af. Een nieuwe uitdaging wordt een groot succes!

1965: Aanschaf eerste kraan

Eind jaren ’50 komt de potgrondindustrie sterk op gang in Nederland. Tijdens een strenge winter in 1963 neemt de productie tijdelijk af om daarna flink op te bloeien. Voor en rond die periode fabriceren de tuinders de potgrond veelal zelf. Hierbij wordt oude stalmest verteerd tot meststof om bijgemengd te worden met  ‘eigen grond’ van de kweker.
Dit gebeurt in eerste instantie ‘primitief’ met een schop en een riek, direct van de volle grond af. Door een blijvend toenemende vraag naar potgrond schaffen de Gebr. Van Buuren al snel een kraan aan om het productieproces te versnellen en vergemakkelijken.

Met de allereerste kraan wordt de bulk verladen en via transportbanden wordt met behulp van een molen handmatig kunstmest bijgestrooid. Tijdens dit proces wordt bovendien kalk gestrooid op potgrond. Ook dit gebeurt handmatig met 50 kilo zakken. De grond en kalk worden hierna nog een tijdje voorgemengd opgeslagen om de vertering en dus kwaliteit te bevorderen en verbeteren. De grondstoffen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens die toen nog met de hand worden gelost en geladen. Potgrondproductie is niet alleen tijdrovend, maar meer nog een fysiek intensief proces waarbij veel mankracht vereist is.

1967: Het begrip BVB

Grote Maart geeft aan definitief te stoppen, een besluit waarin Kleine Maart zijn broer volgt. Ze stellen voor het familiebedrijf te verkopen. Bas is in tegenstelling tot zijn broers nog niet klaar met de handel. Bas van Buuren besluit het bedrijf over te nemen en met hulp van vrouw Neeltje van Nierop en zoon Maarten (Mart) voort te zetten. Op 1 april 1967 maken gebroeders van Buuren de verkoop na plezierige onderhandelingen rond.

Gebroeders van Buuren wordt: Bas Van Buuren B.V. ofwel: BVB. De hoeveelheid werk die Bas van Buuren zich met de overname op de hals haalt is immens en al snel begint zijn nachtrust te leiden onder de druk. Zoon Mart van Buuren heeft dit vlug in de gaten en schiet zijn vader te hulp. Op 20-jarige leeftijd neemt Mart een intensieve taak van zijn vader over en gaat de ervaren en vaak oudere chauffeurs aansturen.

1968: Start productie in zakken

Om de markt te verbreden start de bulkproducent in 1968 met de productie van zakken. Er worden met name veenbalen (groeizakken) voor de tuinbouw geproduceerd. Ook worden de eerste stappen in de consumentenmarkt gezet met het leveren van verpakte grond aan tuincentra. De eerste zakkenproductie is een echte familieklus. Het hele gezin, jong en oud, werkt mee aan het vullen van de zakken met panscheppen om ze daarna met een draadje dicht te binden.

1975: Internationale inkoop grondstoffen

Door een sterke opkomst van automatisering en hiermee schaalvergroting, krijgt BVB Substrates begin jaren ’70 te maken een fikse groei in de vraag naar met name perspotgrond. Waar Nederland lange tijd toereikend is geweest als leverancier van kwaliteitsveen, blijken de voorraden in eigen land al snel te klein. Een zoektocht naar alternatieve veengebieden gaat van start.

Met kwaliteit van het eindproduct als uitgangspunt vormt Duitsland een interessant aanvoerland voor veenproducten tuinturf en turfstrooisel; BVB Substrates gaat importeren. Geringe aanwezigheid van ongerepte natuurgebieden in Duitsland leidt echter tot beperkingen in de beschikbaarheid van maagdelijk (onaangetast) witveen vanuit dit land. De beschikbaarheid van kwaliteit witveen is hierdoor niet toereikend voor BVB Substrates.

Rond 1975 wordt om deze reden een start gemaakt met invoer van materialen uit de Baltische Staten (die tijd nog deel uitmakend van de CCCP). De 300 liter perspakken worden in eerste instantie per schip aangevoerd om vanuit de haven van Maassluis per vrachtwagen afgeleverd te worden. In een later stadium worden de producten uitsluitend per vrachtwagen aangeleverd en komt scheepvaart hier niet meer aan te pas. De samenwerking met deze grote staat heeft geleid tot vele nieuwe uitdagingen voor BVB Substrates. Voornamelijk omdat de aanvoer vanuit de Sovjet Unie erg moeilijk te organiseren is. Zo kwamen ze weken niet, zo stonden ze onverwacht ’s nachts met hordes vrachtwagens aan de kade. Een interessante periode in de geschiedenis van inkoop.

In de tweede helft van de jaren ’70 wordt de beschikbaarheid van voorraden in het grootste aanvoerland Duitsland kleiner; Duitsland gaat zelf potgrond produceren. BVB Substrates wijkt rond deze periode uit naar Ierland en Zweden om zoden te importeren. Witveen wordt rond 1980 niet langer uit Duitsland geïmporteerd. Na uitgebreid onderzoek en controle ter plaatse, blijken de natuurgebieden in Finland beter geschikt voor productie van witveen. Fijne materialen worden vanaf dat moment bovendien vanuit Finland ingevoerd en per schip in coasters van 3.500 tot 6.000 m3 aangeleverd in de haven van Rotterdam. Tuinturf en zoden worden op dat moment wel nog vanuit Duitsland ingekocht.

Eind jaren ’80 scheurt het IJzeren Gordijn wat het symbolische einde van de Koude Oorlog betekent. De Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen worden begin ’90 zelfstandig en hiermee in één klap aantrekkelijker en toegankelijker als aanvoerland. In de jaren voor de val koopt BVB Substrates al via een Nederlandse importeur vreesturf in vanuit de Baltische landen. Na een ‘pionierstocht’ ter plaatse gaat BVB Substrates nu, mede door economische voordelen, meerdere grondstoffen importen vanuit deze landen.

De beschikbaarheid van Duitse grondstoffen blijft afnemen, Finland neemt de functie als eerste reserve voor import over. Wegens een sterk afwijkend klimaat, kunnen zoden echter niet vanuit Finland geïmporteerd worden wat betekent dat wederom naar een alternatief gezocht moet worden. Dit alternatief wordt in eerste instantie deels gevonden in Letland. De strenge winters blijken de kwaliteit echter problematisch te beïnvloeden, de structuur van de zoden is niet stevig genoeg. Zweedse zoden blijken na strenge controle wél de gewenste kwaliteit te hebben en ook Polen en Litouwen bieden vanaf dat moment potentieel als aanvoerland van kwaliteitszoden. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet zoden in te kopen bij een Nederlands productiebedrijf in Letland, besluit BVB Substrates op dit voorstel in te gaan. Eerst voorzichtig, met Zweden en Duitsland als back-up, wordt getest of deze Letse zoden wel de juiste structuur hebben. Later vormt Letland hét invoerland voor kwaliteitszoden.

1976: Overname door Mart van Buuren

Het leidinggeven en delegeren gaat Mart van Buuren steeds beter af en vanaf 1970 wordt Mart firmant. In 1976 draagt 63- jarige Bas van Buuren het familiebedrijf over aan zoon Mart. Een nieuwe ‘taak’ om succesvol ten uitvoer te brengen. Met zijn vaders ervaring en naam als leidraad, heeft Mart van BVB een wereldwijd erkend begrip gemaakt. In 1976, één van de laatste jaren aan de Koningin Julianaweg, wordt tevens de eerste machine voor zakkenproductie aangeschaft. Deze vlakfoliemachine van Aquarius belooft het productieproces fors te versnellen en hiermee tevens de capaciteit te vergroten. Deze machine wordt echter al snel weer verkocht; een overbezet stroomnet zorgt voor hevige stroompieken waardoor niet met de machine omgegaan kan worden.

De aanschaf van de tweede machine voor zakkenproductie is een groter succes. Met deze openmondzakmachine van Slootweg (zie de foto) wordt de productie fysiek een stuk lichter en is bovendien minder mankracht benodigd. Vaardigheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen in productie. Deze eerste machine wordt voor nog een groot aantal opvolgende jaren gebruikt voor de toenemende vraag naar veenbalen en verpakte grond.

1977: Verhuizing naar "De Col"

Eind jaren ’60 geeft de gemeente Maasland aan dat ze op de locatie van de bedrijfsloodsen en woning aan de Koningin Julianaweg in Maasland ruimte willen creëren voor een een rotonde. Vanaf dat moment gaat Bas van Buuren ‘gedwongen’ op zoek naar een nieuwe locatie voor de onderneming. Dit levert een tocht langs vele boeren en tuinders op die niet altijd even geïnteresseerd zijn in de voorstellen van Bas. Ook zelf wijst hij voorstellen af; Bas van Buuren wil zich koste wat kost aan de snelweg A20 vestigen.

Aan de intensieve zoektocht komt niet veel later een einde. Bas van Buuren besluit contact op te nemen met Leen Sonneveld die enige hectares grond in het gebied Coldenhove bezit. Het zit Bas echter niet meteen mee, boer Sonneveld is niet bereid ook maar één meter van de grond aan hem te verkopen. Twee weken later rinkelt echter de telefoon… Boer Sonneveld is toch bereid in onderhandeling te gaan over de grond. Ondanks dat de vraagprijs van de grond per bunder aanzienlijk hoger is dan in die tijd gemiddeld of normaal is, besluit Bas van Buuren niet meteen af te haken en tot onderhandelen over te gaan. Bas van Buuren weet namelijk dat de snelweg A20 een dubbele rijbaan krijgt en dat er een viaduct ter hoogte van de Coldenhovelaan komt. Een gunstige ontwikkeling. Sonneveld blijft vasthouden aan de hoge prijs, maar biedt wel de optie binnen drie jaar een extra hectare grond te kopen voor dezelfde prijs als de eerste hectare. Bas van Buuren besluit de koop rond te maken. Anderhalf jaar later is het bedrijf zo sterk gegroeid, dat al snel op dit aanbod van een tweede hectare ingegaan wordt. Een goede deal, zeker omdat de prijs voor grond in het gebied Coldenhove rond die tijd per jaar met tientallen procenten stijgt.

Vier jaar later zijn de rollen omgekeerd, nu wordt Bas van Buuren benadert met de vraag of hij geïnteresseerd is in nog 2 extra hectare grond. Ondanks de hoge prijs besluit hij op het aanbod in te gaan. Deze beslissingen blijken iedere gulden waard geweest. BVB Substrates zit aan de Coldenhovelaan op een geweldige locatie vlakbij de A20 met perfecte ontsluiting. Achteraf kunnen Bas en Mart van Buuren gemeente Maasland alleen maar dankbaar zijn; ze hebben precies op tijd het juiste signaal gegeven.

Niet alleen de productiecapaciteit neemt door modernisering van de middelen toe. De kwaliteit van de productie en hiermee producten wordt bovendien aanzienlijk verbeterd. Constante aandacht voor kwaliteitsverbetering van de productie leidt tot onderzoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo maakt BVB Substrates bijvoorbeeld als één van de eersten gebruik van de grondstof hoogveen in productie. Anders dan laagveen of vinkeveensveen, wat rond die tijd hoofdzakelijk gebruikt wordt, is hoogveen onder andere van betere kwaliteit en heeft een grotere gebruikswaarde. BVB Substrates loopt al jaren voorop als het om kwaliteit gaat.

1978: Zakkenvullers worden operators en bulkproductie wordt productie-op-maat

Het verpakken van zakken wordt op de nieuwe locatie in volle gang voortgezet en verder ontwikkeld. Nieuwe machines worden aangeschaft en de bestaande machines worden gemoderniseerd. Zo wordt aan ‘de Col’ opnieuw een vlakfoliemachine aangeschaft waarmee deze keer beter gewerkt kan worden. Door de modernisering van de productie vind een duidelijke verandering plaats in de mate van fysieke arbeid. Zo zijn bijvoorbeeld reeds rond die tijd slechts 3 personen verantwoordelijk voor een productie van maar liefst 750 zakken per uur.

Naast een nog steeds toenemende vraag naar substraten, nemen de eisen ten aanzien van kwaliteit van de mengsels fors toe. Homogeniteit gaat een belangrijkere rol spelen en een gelijkmatige toediening van meststoffen wordt gewenst, met name in de groenteteelt. Om direct te kunnen voldoen aan deze wensen van de klant en om voorop te blijven lopen in het bieden kwaliteit, is BVB Substrates rond 1978 gestart met de eerste menginstallatie. De eerste kunstmestrooier met SG-5 molen wordt aangeschaft zodat meststoffen niet langer met een emmer toegevoegd hoeven worden. De allereerste machine, een Fuchs kraan, wordt vervangen door een shovel waarmee een grotere zorgvuldigheid van het mengproces wordt verwezenlijkt. Zowel controle als capaciteit wordt verdubbeld.

1979: Steeds meer hallen

Om de producten efficiënt op te kunnen slaan, minder afhankelijk te zijn van weersinvloeden en droog te produceren, worden er door de jaren heen nieuwe loodsen gebouwd.

1980: Export groeit verder

Doordat BVB Substrates als eerste bedrijf in Nederland uitsluitend met hoogveen is gaan produceren, heeft BVB inmiddels een goede naam op het gebied van perspotgrond opgebouwd in Nederland. Deze naam krijgt ook bekendheid bij de Nederlandse zaadselectiebedrijven die op dat moment al met een grote omzet in heel Europa werken en onderweg nogal eens slechte potgrond tegenkomen. Deze bedrijven gaan over de grens collectief reclame maken voor BVB Substrates en mede door aanwezigheid op de internationale vakbeurs (NTV) en nieuwbouw, krijgt export een enorme boost.

De eerste internationale verkopen vinden plaats in Frankrijk. Joop van Nierop is in die tijd werkzaam bij een bedrijf in Frankrijk en vraagt BVB Substrates veenbalen voor tomaten te produceren en leveren. Met een voor die tijd grote omvang van 35 hectare, trekt het Franse bedrijf niet alleen lokaal maar ook op internationaal niveau de aandacht van verscheidene partijen; de samenwerking met BVB Substrates krijgt internationale bekendheid. Dit heeft als resultaat dat BVB Substrates benaderd wordt door het Engelse VHB (met een oppervlakte van 50 hectare) om veenbalen te leveren.

Dit bedrijf gebruikt op dat moment al jaren veenbalen van matige kwaliteit wat geproduceerd wordt in eigen land. BVB Substrates is rond die periode gestart met het toevoegen van styromull waardoor het veenmengsel teelttechnisch sterk in kwaliteit toeneemt. Een groot succes! Na succes in Engeland volgt succes op de Nederlandse markt. Deze succesvolle lokale en internationale verkopen stimuleren BVB Substrates te zoeken naar nieuwe mogelijkheden ‘over de grens’.

BVB Substrates krijgt een aparte exportafdeling met gespecialiseerde mensen en landen als Denemarken, Griekenland, Turkije, Frankrijk, België en Spanje worden regelmatige afnemers. BVB Substrates wordt één van de grootste leveranciers van substraten in de wereld. Vandaag de dag doet BVB Substrates wereldwijd zaken met ongeveer 85 landen.

Door verschuiving en ontwikkeling van nieuwe productiegebieden en intensieve veranderingen in het traditionele telen, blijft BVB Substrates nieuwe mogelijkheden zien voor groei. Van Europa tot de Verenigde Staten en van Zuid Afrika tot het Midden- en Verre Oosten, BVB Substrates verlegt grenzen!

1981: Samenwerking DCM

Sinds jaren ‘80 breidt BVB Substrates de activiteiten op de consumentenmarkt uit met bekende merken als Edelmé en Aardgoed. Een belangrijke reden voor de toename van activiteiten in de consumentenmarkt, is het samenwerkingsverband met de grote Belgische speler; De Ceuster Meststoffen, in 1981. Op een bepaald moment biedt BVB Substrates door overnames van o.a. Vriezeveen en Haasnoot (in 2000 en 2001), maar liefst ongeveer 50 verschillende merklijnen voor de hobbymarkt! Een aantal van deze consumentenmerken als bijvoorbeeld Powerpotgrond, worden vandaag de dag nog steeds gebruikt in het buitenland. In Nederland worden deze merken niet meer aangeboden.

1985: Import breidt verder uit

Halverwege jaren ’80 gaat BVB Substrates bark inkopen vanuit Frankrijk. Bark heeft altijd voornamelijk gediend als toeslagstof in substraten. Door de toenemende populariteit van phalaenopsis. is bark vandaag de dag niet langer uitsluitend een toeslagstof, maar een belangrijke grondstof voor de teelt van deze potplant. Bark wordt vandaag de dag voornamelijk vanuit Portugal en Spanje aangevoerd.

Eind jaren ’80 scheurt het IJzeren Gordijn wat het symbolische einde van de Koude Oorlog betekent. De Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen worden begin ’90 zelfstandig en hiermee in één klap aantrekkelijker en toegankelijker als aanvoerland. In de jaren voor de val koopt BVB Substrates al via een Nederlandse importeur vreesturf in vanuit de Baltische landen. Na een ‘pionierstocht’ ter plaatse gaat BVB Substrates nu, mede door economische voordelen, meerdere grondstoffen importen vanuit deze landen.

De beschikbaarheid van Duitse grondstoffen blijft afnemen, Finland neemt de functie als eerste reserve voor import over. Wegens een sterk afwijkend klimaat, kunnen zoden echter niet vanuit Finland geïmporteerd worden wat betekent dat wederom naar een alternatief gezocht moet worden. Dit alternatief wordt in eerste instantie deels gevonden in Letland. De strenge winters blijken de kwaliteit echter problematisch te beïnvloeden, de structuur van de zoden is niet stevig genoeg. Zweedse zoden blijken na strenge controle wél de gewenste kwaliteit te hebben en ook Polen en Litouwen bieden vanaf dat moment potentieel als aanvoerland van kwaliteitzoden. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet zoden in te kopen bij een Nederlands productiebedrijf in Letland, besluit BVB Substrates op dit voorstel in te gaan. Eerst voorzichtig, met Zweden en Duitsland als back-up, wordt getest of deze Letse zoden wel de juiste structuur hebben. Later vormt Letland hét invoerland voor kwaliteitzoden.

1987: Eerst eigen lab

Het bedrijf maakt een sterke groei door en opent in 1987 haar eigen professioneel opgezette laboratorium. In dit bedrijf worden zowel de grondstoffen als de eindproducten nauwkeurig gecontroleerd en wordt onderzoek uitgevoerd voor klanten. Vandaag de dag beschikt BVB Substrates over twee laboratoria en een eigen proefkas.

1988: Overname Euroveen

Begin jaren ’60 begint Vriesveen met de productie van potgrond en champignondekaarde in Arcen. Rond 1970 wordt de naamgeving ‘Vriesveen’ veranderd in ‘Euroveen’ en twee jaar later verhuist het bedrijf naar Venlo. Het veen is in deze periode de belangrijkste grondstof in de bereiding van dekaarde en potgrond en is afkomstig uit de Peel. Later wordt het veen aangeleverd vanuit Vinkeveen (het vinkeveenseveen) en vanuit de Drentse veengebieden. Na de verhuizing naar Venlo wordt bovendien turf per schip aangevoerd vanuit Noord Duitsland wat gelost wordt aan de Maaskade in Venlo. Een aantal jaar later krijgt Venlo een grotere kade op het industrieterrein in Blerick. Anno 2008 is Euroveen met een overslag van ca. 150 schepen per jaar de grootste gebruiker van deze kade.

In juni 1988 wordt Euroveen overgenomen door BVB Substrates. Euroveen in Venlo beschikt op dat moment over een oppervlakte van ca. 30.000 m2 en is specialist in de productie van champignondekaarde. Een welkome aanvulling. Hiernaast worden bovendien verscheidene perspotgronden geproduceerd welke, evenals de overige grondstoffen, voornamelijk buiten opgeslagen worden. Verlading van dekaarde gebeurt met oude verroeste laadinstallaties. Potgrond wordt daarentegen geproduceerd met een voor die tijd moderne Slootweg installatie. De producten worden vervoerd met behulp van een wagenpark van tien auto’s met de (toenmalige) bedrijfskleuren oranje, bruin en beige.

Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 ontwikkelt Zuid Oost Nederland, met in het bijzonder Noord Limburg, zicht sterk als boomkwekerijgebied. Steeds meer boomteelt gaat plaatsvinden vanuit de volle grond naar de containercultuur. Bovendien ontwikkelt het Duitse grensgebied zich snel als regio met specialiteiten in pot- en perkplanten en Ericaceen. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd heeft Euroveen vanaf het moment van overname door BVB Substrates besloten te investeren in overdekte opslag, moderne productiemachines en gekwalificeerde werknemers. Het productaanbod wordt bovendien uitgebreid door aanbod van hetzelfde productenpakket als BVB Substrates. In 1990 is de bouw van twee grote opslag- en productieruimtes gereed en kunnen champignondekaarde en substraten naar hartelust geproduceerd worden zonder afhankelijk te zijn van weersinvloeden.

1990: Opkomst van kokos

Begin jaren ’90 vindt wereldwijd een intensieve opkomst in het gebruik van kokos plaats. Als restproduct van de vezelindustrie is het gebruik van cocopeat niet alleen vanuit milieuoogpunt erg aantrekkelijk. Door fysische eigenschappen, anders dan de eigenschappen in veen, heeft cocopeat ‘nieuwe’ kwaliteiten en kan bredere toepassing gerealiseerd worden. BVB Substrates wordt halverwege jaren ’90 persoonlijk geïntroduceerd tot de voordelen van kokos door een Indisch productiebedrijf. Niet lang daarna vinden de eerste containers met kokosproducten hun weg vanuit India (en later Sri Lanka) naar Nederland. Een zeer grote stap; het waarborgen van kwaliteit op zo’n grote afstand betekent intensieve controle en vele bezoeken aan deze productielanden.

BVB Substrates is het eerste bedrijf met een RHP-locatie buiten Europa en als substraatproducent en leverancier in een land wat toonaangevend is op substraatgebied, krijgt BVB Substrates steeds meer aanbiedingen van leveranciers vanuit de hele wereld. Zo ook vanuit Caribische landen en Ghana, waarvandaan nog steeds kokos geïmporteerd wordt. In Ghana beschikt BVB Substrates vandaag de dag zelfs over een eigen productielocatie voor kokos.
Eén Indische leverancier is toegenomen tot vier leveranciers en vandaag de dag vormt India nog steeds het belangrijkste aanvoerland voor cocopeat. Kokos wordt tevens vanuit de Dominicaanse Republiek, Sri Lanka, Ghana en Vietnam ingekocht.

1994: Verhuizing locatie Euroveen naar Grubbenvorst

In 1992 besluiten lokale overheden dat Euroveen niet langer ‘alleen kan blijven’ tussen de weiden en landbouwgronden in Venlo, Sevenum en Grubbenvorst. Direct naast Euroveen wordt een groot gebied benoemt als een zogenaamd Eco Park waar o.a. huisvuil opgeslagen, puin gebroken en tuinbouwafval opgeslagen en gecomposteerd wordt. Een vervelende situatie die niet samengaat met de productie van Euroveen. Een jaar later in 1993, niet lang na officiële opening van de splinternieuwe loodsen, wordt Euroveen uitgekocht om de productie elders voort te zetten.

In januari 1994 wordt 10 hectare grond aangekocht aan de Californische weg in Grubbenvorst, in april 1994 gaat de eerste schop de grond in en op 1 oktober 1994 wordt de eerste potgrond geproduceerd. Eerste productie van dekaarde en het kantoor laten hierna niet lang op zich wachten. Het vanaf dat moment in gebruik genomen terrein heeft een oppervlakte van ruim 55.000 m2 en is bovendien voorzien van de meest moderne productiemachines en overige faciliteiten.
Gedurende de 14 jaar dat Euroveen gevestigd is in Grubbenvorst, heeft de vestiging een constante groei gekend met regelmatige uitbreiding van opslagcapaciteit, verlaadfaciliteiten, verpakking- en menglijnen. De totale oppervlakte bij Euroveen is anno uitgegroeid tot 190.000 m2 waarvan ruim 135.000 m2 in gebruik is.

1998: Alternatieve grondstoffen

Eind jaren ‘90 maakt het product puimsteen een opvallende opgang bij BVB Substrates. Dit lichte en poreuze vulkanisch materiaal wordt verwerkt in bakstenen, beeldbuizen, schuurmiddelen en zelfs in tandpasta. Rond die periode maakt ook de tuinbouw (met name de komkommerteelt) steeds meer gebruik van de eigenschappen van puimsteen als groeimedium.

2000: Strategische overnames

In 2000 neemt BVB Substrates het potgrondbedrijf Vriezeveen over.

Kort daarna wordt Haasnoot in Zaltbommel overgenomen. Hiermee verwerft BVB Substrates een belangrijke positie als leverancier voor het zachtfruit segment.

2002: Lancering consumentenmerk Jardino

In 2002 brengt BVB Substrates de activiteiten op de consumentenmarkt onder in het nieuwe consumentenmerk Jardino. Met Jardino is BVB Substrates succesvol op de locale en internationale consumentenmarkt. Door de overname in 2008, biedt BVB Substrates op dit moment naast Jardino bovendien het hobbyproductassortiment van Bogro.

2006: Digital Substrate Advisor

BVB Substrates beschikt over veel kennis en gedigitaliseerde data waarmee een verkoopadviseur kan berekenen welk mengels geschikt is voor de telers. Deze kennis en data is verwerkt in de Digital Substrate Advisor (DSA). Door middel van dit programma kan BVB Substrates de klant laten zien wat bijvoorbeeld het effect op het luchtcijfer is bij de toevoeging van 10% cocospeat aan het mengsel. Of juist de snelheid van wateropname door toevoeging van 10% perlite.

2007: Introductie FMTM

Met FMTM (Fertilising-Made-to-Measure) introduceert BVB Substrates in 2007 ‘bemesting op maat’. Met behulp van dit concept kunnen substraten exact naar de wens van de klant bemest worden en is BVB Substrates het eerste en enige bedrijf ter wereld dat onder de standaard van EN-volume kan produceren. Een flinke stap voorwaarts voor iedere substraatgebruiker!

2008: Overname Bogro

In 2008 wordt Bogro in Hardenberg overgenomen. Op de locatie van Bogro worden voornamelijk producten geproduceerd voor de consumentenmarkt.

2009: Overname Merholz GMBH

De overname van Merholz in Bedburg (Duitsland) betekent een aanzienlijk assortiment uitbreiding. Naast verpakte substraten voor de consumentenmarkt, handelt Merholz ook in houtskool, vogelhuisjes, meststoffen en andere tuinartikelen. Een bekend merk dat zij voeren is Novasan.

2010: Een nieuw substraat: BVB Sublime

BVB Sublime is een innovatief substraat gemaakt van polyurethaanschuim. Het nieuwe substraat is een alternatief voor steenwol en speciaal ontwikkeld voor de professionele en internationale groenteteelt. Na drie jaar proeven bij meer dan 70 telers en verschillende proefstations, is de mat in februari 2010 gelanceerd op de Fruit Logistics in Berlijn. De ervaringen? Die zijn ontzettend positief. Met BVB Sublime halen telers meer opbrengst uit hun teelt en kunnen zij het gewas optimaal sturen. Onafhankelijk onderzoek bevestigt deze feiten.

2013: Lancering Urbanscape

In samenwerking met Knauf ontwikkeld BVB Substrates Urbanscape. Urbanscape is een lichtgewicht systeem voor het aanleggen van een groendak. Een groendak is de benaming voor dakbedekking waarop een plantaardige laag is aangebracht. Het ‘groen’ van het groendak heeft betrekking op organische dakbedekking. Bij Urbanscape bestaat deze organische laag uit een mix van sedumsoorten (vetkruid).

2014: Overname Veenbaas en Florasan

Na een paar zware jaren, lijkt de markt weer aan te trekken. Dit is voor BVB Substrates het moment verdere schaalvergroting te realiseren. Door de overnames van Veenbaas en Florasan wordt BVB Substrates in een klap een van de belangrijkste spelers in de consumentenmarkt.

2015: Introductie BVB Impress

BVB Impress is de nieuwe generatie perspot gemaakt van witveen. Dankzij de uitvinding van BVB Impress de continuïteit van de perspot gewaarborgd. BVB Impress bestaat uit 100% organische materialen en is daardoor volledige afbreekbaar.