Waterberging

Een boom verbruikt zo'n 55.000 liter water per groeiseizoen, afhankelijk van de omstandigheden. Onder de groeiplaats kan een extra waterbuffer worden gecreëerd, waarop bijvoorbeeld een hemelwaterafvoer kan worden aangesloten.

Waterbuffer: Grindkoffer

De grindkoffer als waterbergingsconstructie bestaat uit een skelet van kwartsgesteente met een holle ruimte van minimaal 45%, waarvan de stenen maximaal 22mm groot zijn. Deze waterberging kan 400 liter per m3 bufferen.

De grindkoffer dient in zijn geheel ingesloten te worden door een permeabel scheidingsdoek, zodat er geen vervuiling kan plaatsvinden. Deze constructie heeft van nature een capillaire werking in combinatie met onder andere groeiplaatsen in open grond, groeiplaatsen in verharding en grastegelconstructies.

Voor de grindkoffer wordt gebruik gemaakt van het product UrbanSteenslag 16-22. Voor alle producten kijkt u in onze productcatalogus.

Waterbuffer: krattensysteem

Het waterberginssysteem met infiltratiekratten is een geavanceerd, klimaatadaptief ontwerp waarmee veel water geborgen kan worden in een relatief kleine ruimte. Het loos- en bergingsvermogen van het krattensysteem is instelbaar, waardoor ingespeeld kan worden op piekbuien en andere weersvoorspellingen.

Het systeem bestaat uit infiltratiekratten waar per 5 m2 drainzand wordt aangebracht ter voorkoming van een capillaire breuk. Door een scheidingsdoek is het krattensysteem bestand tegen vervuiling. Omdat de ondergrond helemaal vlak moet zijn, dient de aanleg met precisie te worden uitgevoerd.

Waterbuffer: Steenwolpaneel

Steenwol heeft van nature al een capillaire werking, waardoor water goed verdeeld wordt over het paneel. Deze waterberging kan ongeveer 950 liter per m3 bufferen.

Omdat het van nature al bestand is tegen vervuiling, kan dit waterbufferingssysteem zonder scheidingsdoek aanbracht worden. Deze waterbergingsconstructie is goed toepasbaar in groeiplaatsen in open grond, groeiplaatsen in verharding, grastegelconstructies en diverse maatwerk groeiplaatsen.

Meer informatie over waterberging?

Neemt u voor advies op maat contact op met onze adviseurs of bel met met +31(0)174-535418.

BVB Landscaping Contact