Orchideeën

Een orchidee stelt hoge eisen aan het substraat. BVB Substrates levert verspeenmengsels en snijorchideemengsels en snijorchideemengsels. Wij leveren zowel barkmengsels als diverse alternatieven.

Grote diversiteit

BVB Substrates is een gerenommeerd leverancier van orchideeënsubstraten en onderscheidt zich in de grote diversiteit aan grondstoffen en substraten voor zowel de potorchidee als de snijorchidee. De orchidee is een heel brede familie potplanten. Dat maakt maatwerk voor uw orchidee in het substraat noodzakelijk. Een Phalaenopsis en Cymbidium hebben een vrij grof wortelgestel, terwijl bijvoorbeeld de Miltonia, Dendrobium en Cambria een veel fijner wortelgestel hebben. Elke orchidee stelt andere eisen aan het mengsel. Uw teeltstrategie speelt ook een grote rol. Wilt u dat de pot snel droog ‘getrokken’ kan worden of wilt u een grotere vochtbuffer?

Door middel van het brede assortiment grondstoffen zoals verschillende barkfracties, cocoschips, cocospeat, sphagnum, BVB Gambit, maar ook grove en stevige veen fracties kunnen we het mengsel naar uw hand zetten. Bij het samenstellen van het mengsel nemen wij de volgende factoren mee:

 • Potmaat (9 cm, 12 cm, 15 cm of anders)
 • Type pot (zeer drainerend of juist met een vochtbuffer)
 • Gewenste vochtigheid bij de start
 • Sturing op vocht gedurende de teelt
 • Watergeefsysteem (regenleiding/ druppelaar)
 • Wensen ten aanzien van recirculatie

Bark als hoofdbestanddeel

De bark van BVB Substrates voldoet uitstekend om als hoofdbestanddeel voor het potorchideesubstraat te dienen. De door ons geselecteerde barktypes zijn afkomstig uit Europa (o.a. Frankrijk, Portugal en Spanje). Het klimaat in deze landen is ideaal voor de pinus waarvan de bark (schors) wordt gewonnen. De bark wordt afgestript en getransporteerd naar verschillende productielocaties. Hier wordt de bark gebroken en gezeefd. Tijdens dit proces worden onregelmatigheden, zoals zacht en without, verwijderd.

Tevens worden de vier gewenste gradaties verkregen. Hieronder de diverse barkgradaties:

 • Bark Profi 8 – 12 Orch
 • Bark Profi 5 – 15 Orch
 • Bark Profi 12 – 16 Orch
 • Bark Profi 15 – 25 Orch

Alternatieven

Naast bark kan ook gekozen worden voor diverse alternatieve materialen. Deze alternatieve materialen kunnen als puur oppotsubstraat of als grondstof in een barkmengsel worden gebruikt. Essentieel voor het toevoegen van alternatieve grondstoffen zijn de fysische eigenschappen van het substraat. Water, luchthuishouding en stabiliteit zijn hierbij de stuurbare factoren. Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de vele mogelijkheden.

Steenwol

 • Basacubes (1 cm­­ en 2 cm­­ cubes)
 • Steenwol granulaat
 • Foam producten
 • Aggrofoam­­ 10 m­­m­­
 • Aggrofoam­­ 19 m­­m­­

Cocos

 • Cocoschips 2 – 6 cm­­ (m­­iddel)
 • Cocoschips 1 – 4 cm­­ (fijn)
 • Cocogran Pit

Perliet

 • Perlite nr 2 (0,6 – 3 mm)
 • Perlite nr 3 (0,6 – 7,5 mm)
 • Perlite extra gezeefd (2 – 6 mm)

Sphagnum en turf

 • Sphagnum­­ (fijn, 2 cm­­, vezel, plaatjes)
 • Diverse turfselecties in verschillende gradaties

Productietechnieken en hygiënische opslag

Door het gebruik van nieuwe technieken zijn kwaliteit en menging van het door de BVB Substrates geproduceerde substraat verder geoptimaliseerd. BVB Substrates beschikt over moderne productiemethoden en zeer uitgebreide opslagcapaciteit. Grondstoffen worden gescheiden van elkaar en overdekt opgeslagen. Een speciaal voor de orchideeënteelt gemaakte afdeling voorziet in alle facetten die een hygiënische verwerking van uw substraat vraagt.

Research en development

Onze kwaliteitseisen worden zowel intern als extern getest. Het eigen laboratorium van BVB Substrates is voorzien van de modernste technieken. Nieuwe producten worden pas in de markt geïntroduceerd als zij aan de opgestelde hoge eisen voldoen. Alle door BVB Substrates gebruikte grondstoffen blijven continue het gehele controle proces doorlopen. Zo bent en blijft u verzekerd van de beste kwaliteit.

Hoge eisen

Een goed orchideeënsubstraat is niet eenvoudig. Een orchidee stelt namelijk zeer hoge eisen aan het substraat. Een substraat of grondstof wordt binnen de BVB Substrates alleen geselecteerd wanneer het aan strenge voorwaarden heeft voldaan. Hierbij komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

 • Fysische aspecten (stabi­liteit, drainage en waterm­­anagem­­ent)
 • Vrij van toxische of fytosanitaire onregelm­­atig­heden
 • Goede verwerkbaarheid van het substraat
 • Milieuverantwoorde grond­stoffen
 • Mogelijkheid tot productie op m­­aat (kweker, gewas, potm­­aat, retail)
 • Marktconform­­e prijsstelling