Opkweek

Een goed stekmengsel is de basis van een gezonde groei. Onze perspotten en zaaigrond is fijn van structuur zonder dat het ten koste gaat van de luchtigheid.

Vragen over deze substraten?

Neem direct contact op met:
Eén van onze verkoopadviseurs:


Jan Dirksen – Midden/Zuid Nederland
JDirksen@bvb-substrates.nl

Richard Bremmer – West-Nederland
RBremmer@bvb-substrates.nl

Robin Camphens  – West-Nederland
RCamphens@bvb-substrates.nl

Tuinturf perspot

De perspotten die u gebruikt moeten voor u een aantal specifieke eigenschappen bevatten die soms tegenstrijdig kunnen zijn. Het mengsel moet een goede harde kluit kunnen persen, maar u wilt wel zo veel mogelijk lucht in het mengsel houden. Uw mengsel moet voldoende vocht bevatten, snel genoeg indrogen, maar niet te veel krimpen. Het machinaal uitplanten is een basisbehoefte geworden. Met al deze kenmerken stellen we de receptuur op die voor uw situatie het beste is. Geholpen door de vele praktijkervaring en de ontwikkelde technische meetmethoden via onder andere de trekdrukbank kunnen we met u doornemen hoe het mengsel gaat reageren in de teelt. Samen met u zorgen we voor de goede startsituatie met voldoende vocht om de stevige kluit te kunnen maken.

BVB Impress

Naast de traditionele perspotten van tuinturf, hebben wij een nieuwe generatie perspot die gemaakt is van witveen; BVB Impress. Dit is een nieuwe generatie perspot op basis van witveen. BVB Impress zorgt voor verbetering op het punt van luchtigheid, krimp, stevigheid en uniformiteit. Voordeel voor u als klant is:

  • Betere doorworteling
  • Snellere weggroei
  • Uniformere planten met uitplanten
  • Beter sturen door snellere wateropname
  • Lichter in gewicht, dit levert logistieke voordelen op

 

Lees hier het laatste nieuws over BVB Impress.

Zaai- en stekmengsels

Bij de vermeerdering van gewassen spelen specifieke kenmerken een rol. U werkt met gevoelig plantmateriaal, gebruikt trays of pluggen met een beperkt volume substraat en stuurt heel nauwkeurig op watergift en voeding. Uw substraat moet daarom perfect op uw wensen aansluiten. BVB Substrates zorgt voor de goede samenstelling, waarbij wij te grove delen afzeven en de goede mengverhouding maken voor uw situatie. De voorraadbemesting sturen wij op maat met bijvoorbeeld laag fosfaat en lage EC. Ook de meststofverdeling door het mengsel is zeer uniform door de hoogwaardige computergestuurde menglijn die wij gebruiken voor al onze mengsels. De grondstoffen zorgen door de juiste keuze voor een goede luchtigheid en voldoende wateraanname. Ook voor paperpluggen kunnen wij uitgebalanceerde mengsels produceren, waarbij vezels en brokken goed worden uitgezeefd om ‘vastlopers’ te voorkomen.