WIJ LEVEREN EEN BREED ASSORTIMENT GRONDMENGSELS VOOR DE BOOMKWEKERIJSECTOR. AFHANKELIJK VAN UW TEELTSYSTEEM, WATERGEEFSYSTEEM EN POTMATEN WORDT DE SAMENSTELLING VAN DEZE MENGSELS BEPAALD EN OP ONZE BEDRIJVEN OP MAAT GEMAAKT. DE MENGSELS WORDEN GEMAAKT UIT EEN AANTAL HOOFDBESTANDDELEN ZOALS ZODENFRACTIES, COCOS, FREESVEEN EN TUINTURF. AAN HET BASISMENGSEL WORDEN VERVOLGENS SUBBESTANDDELEN TOEGEVOEGD. DENK AAN PUIMSTEEN, PERLITE, BARK, ZAND EN KLEI.

Vaste planten

Vaste planten worden meestal buiten geteeld in potten. Onder vaste planten vallen meer dan 1000 soorten; van kruiden tot bodembedekkers en van korte tot lange teelt.

Ericaceeën

Ericaceeën zijn buitenplanten die geteeld worden op een substraat met een lage zuurgraad. De mengels bevatten hoofdzakelijk veen omdat deze van origine een lage ph-waarde hebben.

Heesters & Fruitbomen

De teeltduur van heester en fruitbomen zijn doorgaans langer dan vaste planten. Daarom hebben wij speciaal voor deze teelt stabielere grondstoffen op basis van met name zodenturf.

Coniferen & Kerstbomen

Voor de teelt van coniferen en kerstbomen wordt gebruik gemaakt van stabiele mengels die veelal voorzien zijn van bark of puimsteen voor een optimale wortelvorming.

Opkweek

Jonge planten zijn gebaat bij stabiel en luchtig mengsel dat bestaat uit zodenturf, cocos, puimsteen en perlite. Deze mengsels zijn altijd op voorraad in zowel zakgoed als bigbags.

Vragen over Tree Nursery?

Neem direct contact op met:


Jan Dirksen
jdirksen@bvb-substrates.nl
Bram van Bommel 
bvanbommel@bvb-substrates.nl

MENGSELS OP MAAT

Voor onze boomkwekerij­mengsels gebruiken wij een aantal hoofdbestanddelen:

  • Zodenfracties
  • Cocos
  • Freesveen
  • Tuinturf

Daaraan kunnen de volgende sub­bestanddelen worden toegevoegd:

  • Puimsteen
  • Cocosvezel
  • Perlite
  • Bark
  • Zand
  • Klei

Peat free

BVB Substrates levert verschillende vervangende producten welke de functie van turf als bodemverbeteraar kunnen overnemen. We leveren 100% peat free mengels, maar ook mengsels met simpelweg minder veen. Wij testen de verhoudingen altijd uitvoerig en blijven zoeken naar alternatieven om duurzamer te kunnen ondernemen. Met name voor mengsels voor de zuurminnende categorie Ericaceeën wordt gekeken naar alternatieve samenstellingen om het aandeel veen te verminderen.

Bemesting

Voor buitenteelt wordt in veel gevallen extra meststoffen toegevoegd. Afhankelijk van de wensen van de klant worden er reguliere of biologische langzaamwerkende meststoffen gebruikt. Het percentage meststoffen wordt gedoseerd aan de hand van de lengte van de teelt en of er wel of niet mogelijkheden zijn tot tussentijdse bijmesting. Met het door BVB Substrates ontwikkelde programma FMTM (Fertilising Made To Measure) kan de startbemesting op maat worden toegevoegd en optimaal worden afgestemd op de behoefte van de plant.

Duurzaam

Aan onze mengsel kunnen plantversterkers worden toegevoegd. Plantversterkers zorgen er voor dat planten zich aanzetten tot het maken van afweerstoffen tegen ziekten en plagen. Planten ontwikkelen zo een beter wortelstelsel met meer wortelharen. Door het gebruik van ondermeer natuurlijke (schimmel)preparaten kan er geteeld kan worden met minder kunstmatige meststoffen en zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Het zijn namelijk producten die vrij in de natuur voorkomen en deze zijn niet belastend voor het milieu.

Innovatie

BVB Substrates levert substraten voor zowel traditionele als biologische teelt. In ons moderne laboratorium worden samenstellingen van substraten getest en daarna in de praktijk getoetst. Samen met telers zetten wij proeven uit en kijken wij wat de resultaten zijn. Maar ook met partners in de keten en verschillende kennisinstelllingen werken we intensief samen om onze producten te optimaliseren. In samenwerking met Koppert Biological Systems heeft BVB Substrates proeven gedaan waarbij de plantweerbaarheid is getest.

Verpakkingsmogelijkheden

De vestigingen van BVB Substrates beschikken over de modernste verpakkingslijnen, een big bag en een big bale automaat. Daardoor kunnen wij uw mengels leveren in zowel zakken (20 tot 70 liter), big bags (1,5 m3) als ook in big bales (2 tot 4 m3).