Sportvelden & golfbanen

De ondergrond van sportvelden en golfbanen moet aan specifieke eisen voldoen. Aspecten als opbouw, pH, zoutgehalte (EC) en korrelgrootte van het zand zijn belangrijke factoren om gezond en fraai gras te laten groeien op de green, tee, fairway of het sportveld.

Aanleg golfbaan & sportveld

Om sportvelden en golfbanen zo strak en vlak mogelijk te krijgen, gebruikt BVB Landscaping dresszand en dressgrond. Deze laatste is ontwikkeld op basis van heidecompost. Vette greens kunnen met greenzand worden gedresst om de toplaag schraler te maken. Hierdoor wordt de grasmat meer stabiel en waterdoorlatend.

Voor een optimale opbouw van golfbanen levert BVB ook bunkerzand, gedroogd zand en maatproduct BVB Toplaag. Eerst worden er bodemanalyses uitgevoerd om de optimale productsamenstelling te bepalen.

Bekijk onze catalogus voor alle substraatproducten.

Golfbaan aanleg & onderhoud

Bij het realiseren van een golfbaan in topconditie dient er met veel zaken tegelijk rekening gehouden te worden. De bunker en het zand vormen een hindernis, maar dienen veilig en bespeelbaar te zijn.

Het is belangrijk dat bunkerzand vrij van stenen en vervuiling is. De vorm en grootte van de zandkorrels en de dikte en waterdoorlatendheid van de zandlaag zijn van grote invloed op hoe makkelijk of moeilijk de bal uit de bunker kan worden geslagen. Afhankelijk van ontwerp en ligging zijn er ook esthetische keuzes te maken; de zandkleur kan variëren van geel tot (zilver)grijs en wit.

Grasmat aanleg & onderhoud

Er komt veel kijken bij het realiseren van een grasmat in topconditie. Al jaren draagt BVB bij aan de kwaliteit van sportvelden in Nederland. Zo kan BVB met trots zeggen dat zij al enkele jaren meewerkt aan de topconditie van de grasmat in Feyenoord voetbalstadion De Kuip, zoals te lezen in dit artikel uit GROW magazine.

Om een stabiele, vlakke en gezonde grasmat te verkrijgen, wordt bij de aanleg en/of renovatie van sportvelden BVB Toplaag toegepast. Dit product wordt altijd specifiek voor de klantsituatie gemengd. Aan het mengsel worden, afhankelijk van de situatie, specifieke bodempreparaten en organische stoffen toegevoegd om het juiste bodemleven te activeren en bijvoorbeeld de pH-waarde en de hoeveelheid lutum in de hand te houden.

BVB Substrates voert diverse analyses uit, waarbij de granulaire samenstelling, het organische stof gehalte, de pH-waarde en de aanwezige voedingselementen inzichtelijk worden gemaakt. Afhankelijk hiervan wordt er advies uitgebracht.

Advies over sportveld of greens

Neem voor advies over aanleg of onderhoud van uw sportveld of greens contact op met één van onze adviseurs.

Contact met BVB Landscaping

Home

Klik hier om terug te gaan naar de landing page van BVB Landscaping.

Home BVB Landscaping