Onderzoek: Weerbare champignonteelt

Aan de basis van een succesvolle champignonteelt staat goede dekaarde. Hoe kan die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt? Met de resultaten van een vierjarig onderzoek van Wageningen University and Research (WUR) kan de sector een aantal puzzelstukjesop de juiste plek leggen. Die puzzel is echter nog niet compleet.

Interview Champignonkwekerij

Precies leveren wat de klant vraagt: dat is het credo van het innovatieve Duitse familiebedrijf Rheinische Pilz-Zentrale (RPZ). Dat het daarin goed slaagt, blijkt wel uit de gestage groei van het bedrijf. Duitse consumenten waarderen de duurzaam geteelde paddenstoelen uit de regio, die passen bij een gezonde levensstijl.