Interview: Country Mushrooms

Dekaarde van BVB Substrates wordt door veel verschillende kwekers over de hele wereld gebruikt. Laten we eens kijken naar een van onze vaste klanten in Zuid-Afrika: Country Mushrooms.

BVB Casing Protect

Deze nieuwe, innovatieve dekaarde helpt uw champignonteelt te beschermen tegen problemen met groene schimmel.

Trichoderma harzianum; een serieus probleem in de champignonteelt

Champignontelers werken hard om hun gewas te beschermen tegen ziektes en problemen van buitenaf. Een van de belangrijkste problemen die voor grote oogstverliezen in Europa zorgen, is Trichoderma. Vooral in het najaar komen grote problemen door Tirchoderma harzianum vaak voor. In het bijzonder in de latere vluchten.

Onderzoek: Weerbare champignonteelt

Aan de basis van een succesvolle champignonteelt staat goede dekaarde. Hoe kan die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt? Met de resultaten van een vierjarig onderzoek van Wageningen University and Research (WUR) kan de sector een aantal puzzelstukjesop de juiste plek leggen. Die puzzel is echter nog niet compleet.

Interview Champignonkwekerij

Precies leveren wat de klant vraagt: dat is het credo van het innovatieve Duitse familiebedrijf Rheinische Pilz-Zentrale (RPZ). Dat het daarin goed slaagt, blijkt wel uit de gestage groei van het bedrijf. Duitse consumenten waarderen de duurzaam geteelde paddenstoelen uit de regio, die passen bij een gezonde levensstijl.