Associaties en certificeringen

BVB Substrates is aangesloten bij diverse associaties en beschikt over verschillende keurmerken en certificeringen, waaronder ISO en RPH. Zo bent u verzekerd van de hoogst mogelijke kwaliteit en veiligheid.

Growing Media Europe

Growing Media Europe AISBL, waar BVB Substrates lid van is, is een internationale non-profitorganisatie die de producenten van groeimedia en bodemverbeteraars op Europees niveau vertegenwoordigt. Het hoofddoel is het bevorderen van optimale wetgeving voor zowel de productie als de eerlijke en duurzame handel in groeimedia binnen Europa. Door middel van afstemming met de aangesloten bedrijven en geassocieerde leden in heel Europa, zullen de gezamenlijke belangen behartigd worden. Bekijk voor meer informatie de website van Growing Media Europe.

 

Growing Media Europe Logo

VPN

De Vereniging Potgrond- en substraatfabrikanten Nederland (VPN) is de branche- en belangenorganisatie van de Nederlandse substraatsector. De VPN en haar leden van de VPN staan voor hoog kwalitatieve substraten, die een voorwaarde zijn voor een gezonde groei van alle planten. De totale jaaromzet van de VPN-leden bedraagt ca. € 350 miljoen. Een belangrijk deel van de productie blijft in Nederland, een derde is bestemd voor export. De substraten, die in Nederland worden geproduceerd zijn een belangrijke basis voor groenten- en sierteelt in Europa.

Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland VPN Logo

Horti Alliance

BVB Substrates is partner van Horti Alliance. Horti Alliance is een samenwerkingsverband tussen vooraanstaande tuinbouwtoeleveranciers. Het doel van de samenwerking is om kennis en ervaring te centraliseren en beter op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector. Voor telers betekent dat door bundeling van klantgerichte activiteiten, de informatie van toeleveranciers over ontwikkelingen en innovaties sneller en gemakkelijker toegankelijk wordt gemaakt.

Hort Alliance Logo

RHP

BVB Substrates is RHP gecertificeerd. RHP is sinds 1963 het Europese kenniscentrum voor potgrond en substraat (teeltmedia) voor de professionele tuinbouw en de consument. Indien u een kweker bent en de kwaliteit van uw eindproduct hoog in het vaandel heeft staan, bent u bij RHP aan het goede adres. Ook als u een tuinliefhebber bent en gegarandeerd wilt zijn van kwalitatief goede en schone potgrond, bent u bij RHP aan het goede adres. Het streven van RHP is het constant verbeteren van de ontwikkeling van kennis van en inzicht in grondstoffen. Ook wordt veel aandacht besteed aan risicobeheersing en kwaliteitsverbetering. Deze onderwerpen vragen om een actief kwaliteitsbeleid (in de vorm van bedrijfsbezoeken door de technisch adviseurs van RHP), het analyseren van risico’s en correctieve en preventieve maatregelen. Substraten, aanvulgronden en bodemverbeterende materialen met het RHP-keurmerk zijn stabiel en garanderen een optimale voedingsbodem.

ISO

Onze productielocaties Euroveen, in Grubbenvorst en Bas van Buuren, in De Lier zijn ISO9001:2015 gecertificeerd. ISO is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit tevens kunnen aantonen. Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

 

 

Keurmerk Goede Grond

Keurmerk Goede Grond is een onafhankelijk keurmerk voor potgrond en is ontwikkeld om de kwaliteit en gebruiksveiligheid van het product te waarborgen. Maar dat is niet alles, ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, oog voor milieuaspecten en verantwoording van productbeheersing zijn onderdeel van het keurmerk. Op deze pagina leest u met welke merken we binnen dit keurmerk samenwerken. Lees meer over dit keurmerk op: http://www.keurmerkgoedegrond.nl/.

Kerumerk Goede Grond

Ral Gütezeichen

Onze hobbyproducten voor de Duitse markt worden geleverd met het keurmerk RAL Gütezeichen. RAL Gütezeichen is een kwaliteitswaarborging met een hoge standaard. Dit helpt de consument een verstandige keuze te maken. Meer informatie over deze kwaliteitswaarborging vindt u op de Duitse website: www.ral-guetezeichen.de

BSB/KOMO

De producten die BVB Substrates levert voor openbare ruimten zijn BSB en KOMO gecertificeerd. Het BSB productcertificaat heeft te maken met de milieuhygiënische eigenschappen en prestaties van grond en een KOMO® productcertificaat gaat over de bodemkwaliteit.

BRL 9341 Certificaat en BRL 9335 Certificaat