Growing Media Europe

Growing Media Europe AISBL, waar BVB Substrates lid van is, is een internationale non-profitorganisatie die de producenten van groeimedia en bodemverbeteraars op Europees niveau vertegenwoordigt. Het hoofddoel is het bevorderen van optimale wetgeving voor zowel de productie als de eerlijke en duurzame handel in groeimedia binnen Europa. Door middel van afstemming met de aangesloten bedrijven en geassocieerde leden in heel Europa, zullen de gezamenlijke belangen behartigd worden. https://www.growing-media.eu

VPN

De VPN is de branche- en belangenorganisatie van de Nederlandse substraatsector. De VPN en haar leden van de VPN staan voor hoog kwalitatieve substraten, die een voorwaarde zijn voor een gezonde groei van alle planten. De totale jaaromzet van de VPN-leden bedraagt ca. € 350 miljoen. Een belangrijk deel van de productie blijft in Nederland, een derde is bestemd voor export. De substraten, die in Nederland worden geproduceerd zijn een belangrijke basis voor groenten- en sierteelt in Europa. www.devpn.nl

 

logo-2014

Horti Alliance

BVB Substrates is partner van Horti Alliance. Horti Alliance is een samenwerkingsverband tussen vooraanstaande tuinbouwtoeleveranciers. Het doel van de samenwerking is om kennis en ervaring te centraliseren en beter op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector. Voor telers betekent dat door bundeling van klantgerichte activiteiten, de informatie van toeleveranciers over ontwikkelingen en innovaties sneller en gemakkelijker toegankelijk wordt gemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.hortialliance.com

logo-hortialliance