Potplanten

Via het substraat wordt een potplant voorzien van water en minderalen zoals fosfaat en stikstof. Voor een gezonde groei is daarnaast de juiste vocht- en zuurstofhuishouding van het substraat essentieel. Uw gewas en teeltsysteem zijn leidend voor de mengselopbouw. Voordat wij u het optimale substraat aan kunnen bieden, inventariseren wij de specifieke wensen en omstandigheden. Uw eigen invloed zoals uw oppotgedrag, klimaatsturing, mestbaksamenstelling en uw watergeefstrategie bepalen de specificaties van het mengsel.

Bloeiende planten

Uw bloeiende plant stelt specifieke wensen aan het mengsel. BVB Substrates kent de wensen van uw gewas. Daarnaast heeft u als kweker uw eigen teeltstrategie. Het mengsel moet hier goed op aansluiten. Het is voor het gewas belangrijk dat de wortels in een voldoende luchtig substraat staan, waarbij wij zeker ook rekening houden met de bloeifase. Hierin kan namelijk de vochthuishouding voor het gewas kritischer worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kerstster. Ook de goede startbemesting voor een gedrongen plant (bijvoorbeeld Kalanchoë, Potchrysant, Potanjer) is belangrijk voor het gewas.

Groene potplanten

Snelle groei, degelijke kwaliteit en een mooie plantopbouw, zo ziet u uw plant het liefst. BVB Substrates levert u het substraat om dit te bereiken. Met gemakkelijk beschikbaar water, een goed luchtcijfer en langdurige stabiliteit krijgt uw groene plant alles wat nodig is. Ook voor substraten voor groene potplanten geldt dat het gewas en teeltsysteem leidend zijn in de mengselopbouw.

Samenstelling toetsen

Wij toetsen de samenstelling aan de hand van:

  • Type plantmateriaal (stek of plug)
  • Type watergeefsysteem (druppelaar, regenleiding of eb/vloed)
  • Planteigenschappen (grote verdamper of vetachtig gewas)
  • Optimale start pH en EC, benodigde voedingsbuffer gedurende de teelt
  • Teeltduur (aan een mengsel voor een korte teelt worden andere eisen gesteld als aan die voor een langere teeltduur)
  • Potmaat (capillariteit van het mengsel, stevigheid van het mengsel)

Begeleiding

Na het samenstellen begeleiden wij u gedurende de teelt om het optimale uit het mengsel en het gewas te halen. Door meting van bijvoorbeeld uw oppotgedrag kunnen wij waar nodig bekijken of wij uw mengsel nog efficiënter qua prijs/prestatieverhouding kunnen maken.

Indien gewenst kunnen wij u ook bijstaan door mee te denken over de bemesting. BVB Substrates heeft een eigen laboratorium (BVB Research) voor het uitvoeren van 1:1,5 analyses en fysische analyses aan het substraat.