Perkgoed

Perkgoed is vaak kwetsbaar en heeft baat bij een substraat met een zachte en fijne structuur. Onze mengsels zijn zo uitgebalanceerd dat perkgoed een goede basis heeft.

Begeleiding tijdens de teelt

Perkplanten hebben over het algemeen een korte teeltduur. Dat betekent niet dat het gewas geen eisen stelt aan het substraat. Sterker nog, ook in uw teelt kunt u goed sturen door middel van de samenstelling van het substraat. Een gedrongen groei, goede wateropname na een droge periode en voldoende voedingsbuffer bij weinig watergift zijn aspecten die in uw gewas kunnen voorkomen.

Op basis van verschillende parameters nemen we de wensen voor uw gewas door:

  • Type plantmateriaal (stek of plug)
  • Type watergeefsysteem (druppelaar, regenleiding of eb/vloed)
  • Planteigenschappen (grote verdamper of vetachtig gewas)
  • Optimale start pH en EC, benodigde voedingsbuffer gedurende de teelt
  • Teeltduur (aan een mengsel voor een korte teelt worden andere eisen gesteld als aan die voor een langere teeltduur)
  • Potmaat (capillariteit van het mengsel, stevigheid van het mengsel)

Maar ook uw eigen invloed zoals uw oppotgedrag, klimaatsturing, mestbaksamenstelling en uw watergeefstrategie bepalen de specificaties van het mengsel.

Na het samenstellen begeleiden wij u gedurende de teelt om het optimale uit het mengsel en het gewas te halen. Door meting van bijvoorbeeld uw oppotgedrag kunnen we waar nodig bekijken of wij uw mengsel nog efficiënter qua prijs/prestatieverhouding kunnen maken. Indien gewenst kunnen wij u ook bij staan door mee te denken over de bemesting. BVB Substrates heeft een eigen laboratorium (BVB Research) voor het uitvoeren van 1:1,5 analyses en fysische analyses aan het substraat. Lees hier meer over BVB Research.