Orchideeën

De teelt van Orchideeën is gedurende de afgelopen jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Door onderzoek en praktijktesten is de manier van kweken geoptimaliseerd. Orchideeën hebben baat bij veel licht, maar wanneer de hoeveelheid licht stijgt, stijgt ook de behoefte van de plant aan vocht. Dankzij luchtbevochtiging kan er nu meer licht worden toegelaten. Hierdoor hebben we de afgelopen jaren een verschuiving gezien van grove barkfracties met sphagnum naar fijnere fracties, zowel met sphagnum en cocochips, als zonder toevoeging.

We onderscheiden een aantal groepen orchideeën

 • Phalaenopsis:
  • Bark fracties met toevoeging van cocochips, sphagnum en Accretio
  • BVB Infigo, het mengsel van BVB Substrates met bark, grove, stevige veenfracties en kleikorrels
 • Miltonia, Dendrobium, Cambria:
  • Fijne bark met cocopeat en cocofibre of cocochips
 • Paphiopedilum:
  • Grovere bark fracties met toevoegingen
 • Potcymbidium:
  • Cocochips, grove, stevige veenfracties en bark
 • Snijcymbidium:
  • Perlite 2-6 extra
  • Basacube 1x1x1
  • Steenwol vlokken 512 met Aggrofoam

Grote diversiteit

BVB Substrates is een gerenommeerd leverancier van orchideeënsubstraten en onderscheidt zich in de grote diversiteit aan grondstoffen en substraten. De orchidee is een heel brede familie potplanten. Dat maakt maatwerk voor uw orchidee in het substraat noodzakelijk. Een Phalaenopsis en Cymbidium hebben bijvoorbeeld een vrij grof wortelgestel, terwijl de Miltonia, Dendrobium en Cambria een veel fijner wortelgestel hebben. Elke orchidee stelt andere eisen aan het mengsel. Uw teeltstrategie speelt ook een grote rol. Wilt u dat de pot snel droog ‘getrokken’ kan worden of wilt u een grotere vochtbuffer? De wensen van kwekers zijn divers en zo zijn ook de mengsels die we uitleveren.

 

 

Middels ons brede assortiment grondstoffen  met onder andere verschillende barkfracties, cocochips, cocopeat, sphagnum, Accretio en grove/stevige veenfracties kunnen we het mengsel naar uw hand zetten. We stellen elk mengsel samen rekening houdend met de volgende factoren:

 • Potmaat
 • Type pot (zeer drainerend of juist met een vochtbuffer)
 • Gewenste vochtigheid bij de start
 • Sturing op vocht gedurende de teelt
 • Watergeefsysteem (regenleiding/ druppelaar)
 • Wensen ten aanzien van recirculatie

Bark als hoofdbestanddeel

De bark van BVB Substrates voldoet uitstekend om als hoofdbestanddeel voor het potorchideesubstraat te dienen. De door ons geselecteerde barktypes zijn afkomstig uit Europa (o.a. Portugal en Spanje). Het klimaat in deze landen is ideaal voor de pinus waarvan de bark (schors) wordt gewonnen. De bark wordt afgestript en in de fabrieken gebroken en gezeefd. Tijdens dit proces worden onregelmatigheden, zoals zacht- en without, verwijderd.

Na een stoombehandeling wordt de bark naar onze productielocatie in De Lier getransporteerd.

In De Lier heeft BVB Substrates in juli 2019 een nieuwe schudzeefinstallatie in gebruik genomen. Deze schudzeef zorgt dat de barkfracties perfect op maat worden afgezeefd.

BVB Substrates voert onderstaande fractiematen:

 • Bark 15-20 mm
 • Bark 12-15 mm
 • Bark 8-12 mm
 • Bark 0-8 mm (voor de potgrond)

Alternatieven

Naast bark kan ook gekozen worden voor diverse alternatieve materialen. Deze alternatieve materialen kunnen als puur oppotsubstraat of als grondstof in een barkmengsel worden gebruikt. De gewenste fysische eigenschappen van het substraat bepalen welke grondsstoffen gewenst zijn. Water, luchthuishouding en stabiliteit zijn hierbij de stuurbare factoren. Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de vele mogelijkheden.

Steenwol

 • Basacubes (1 cm­­ en 2 cm­­ cubes)
 • Steenwol granulaat
 • Aggrofoam­­ 12 m­­m­­
 • Aggrofoam­­ 20 m­­m­­

Cocos

 • Cocoschips
 • Cocopeat
 • Cocofibre 50-50

Perliet

 • Perlite extra gezeefd (2 – 6 mm)

Sphagnum en turf

 • Sphagnum­­ (fijn, 2 cm­­, plaatjes)
 • Diverse turfselecties in verschillende gradaties

Productietechnieken en hygiënische opslag

Door het gebruik van nieuwe technieken zijn kwaliteit en menging van het door de BVB Substrates geproduceerde substraat geoptimaliseerd. BVB Substrates beschikt over moderne productiemethoden en zeer uitgebreide opslagcapaciteit. Grondstoffen worden gescheiden van elkaar, overdekt opgeslagen. Een speciaal voor de orchideeënteelt gemaakte afdeling voorziet in alle facetten die een hygiënische verwerking van uw substraat vraagt.

Research en development

Onze kwaliteitseisen worden zowel intern als extern getest. Het eigen laboratorium van BVB Substrates is voorzien van de modernste technieken. We testen onze nieuwe producten uitvoerig voordat we ze op de markt introduceren. Elk product moet aan hoge eisen voldoen. Alle door BVB Substrates gebruikte grondstoffen worden doorlopend onderworpen aan het gehele controleproces. Zo bent en blijft u verzekerd van de beste kwaliteit.

Hoge eisen

Een goed orchideeënsubstraat samenstellen is niet eenvoudig. Een orchidee stelt namelijk zeer hoge eisen aan het substraat. Een substraat of grondstof wordt binnen de BVB Substrates alleen geselecteerd wanneer het product aan strenge voorwaarden voldoet. Hierbij komen onder andere de volgende aspecten aan bod:

 • Fysische aspecten (stabi­liteit, drainage en waterm­­anagem­­ent)
 • Het product moet vrij zijn van toxische of fytosanitaire onregelm­­atig­heden
 • Goede verwerkbaarheid van het substraat
 • Milieuverantwoorde grond­stoffen
 • Mogelijkheid tot productie op m­­aat (kweker, gewas, potm­­aat, retail)
 • Marktconforme prijsstelling