BVB Urbangranulaat 70-45

BVB UrbanGranulaat 70-45 is de nieuwste generatie binnen het bomengranulaat.

Lees verder…

BVB BomengrondB

Voor plantsoenen/borders op niet betreden locaties zonder verharding.

Lees verder…

BVB Bomengranulaat lava 16-32

BVB Bomengranulaat lava 16-32 is een substraat voor o.a. het vullen van boomgaten.

Lees verder…

BVB Verrijkingsmix

Het gebruiken van gebiedseigen grond is in veel gevallen een duurzame en goede optie.

Lees verder…

BVB UrbanSand
60-40

BVB UrbanSand 60-40 is een boomsubstraat dat overal onder verharding ingezet kan worden.

Lees verder…

BVB Humuscompost

Als bodemverbetering bij nieuwe aanplant of bestaande situaties, in tuinen als openbaar groen.

Lees verder…

BVB
Bomenzand

BVB Bomenzand is toepasbaar onder licht belaste verharding zoals voet- en fietspaden.

Lees verder…