Groene parkeerplaats

Een parkeerplaats moet zwaar belast kunnen worden en heeft een natuurlijke waterafvoer nodig, waardoor kolken en riolen nagenoeg overbodig worden en de grondwaterstand beter op niveau blijft. BVB Landscaping levert funderingssubstraat en inveegsubstraat voor graszaad voor ècht groene parkeerplaatsen.

Download hier de BVB Grastegel concept flyer.

Download hier het productblad van BVB UrbanGrastegelsubstraat
Download hier het productblad van BVB Urbansand 60-40
Download hier het productblad van BVB Urbangranulaat 70-45

Zie pagina 31 t/m 35 van ons kookboek voor de diverse mogelijkheden in opbouw.
Download hier Kookboek Ondergrondse Groeiplaatsinrichtingen