Groeiplaats op maat

BVB Landscaping voert diverse producten voor maatwerk groeiplaatsen.

Voedingsmix

Het gebruiken van gebiedseigen grond is een duurzame en in veel gevallen een reƫle optie. Het is dan wel belangrijk dat de chemische, fysische en biologische samenstelling van de grond bekend is. In sommige gevallen is de gebiedseigen grond direct geschikt om bomen in te planten, maar in de meeste gevallen is het beter de grond op te waarderen omdat er te weinig voeding in zit, de pH niet optimaal is, er onvoldoende nuttige bodembiologie aanwezig is of omdat er onvoldoende organische stof aanwezig is voor een gezonde groei.

Advies op maat

Om ervoor te zorgen dat de juiste bodemverbeteraar toegevoegd wordt, voert BVB Substrates drie analyses uit op de gebiedseigen grond. Het gaat om een chemische bodembalansanalyse, een granulaire analyse (inclusief M50, D60-D10 en lutumbepaling) en een biologische analyse (Bioscan). Middels deze analyses kunnen we de bodemverrijking toespitsen op onderstaande gebieden:

  • Welke voedingselementen moeten worden aangevuld?
  • Hoe en tot welk niveau moet de pH worden gecorrigeerd?
  • Welke groepen nuttige bodembiologie zijn onvoldoende aanwezig en moeten worden toegevoegd?
  • Hoe gevoelig is de grond voor verdichting en verslemping?