Groeiplaats in open grond

Bomen in Beplanting

Voor plantsoenen, parken, borders en andere open grond situaties zonder verharding heeft BVB Substrates diverse oplossingen. Denk hierbij aan bomengrond, gazon substraat en grastegelsubstraat, maar ook UrbanSubstraat dat speciaal ontwikkeld is om de grille van een stedelijke omgeving te weerstaan. Tevens maken wij producten op maat zoals Verrijkingsmix, waarmee u gebiedseigen grond kunt opwaarderen t.b.v. aanplant van bomen op beplanting.

 

Voedingsmix

Het gebruiken van gebiedseigen grond is een duurzame en in veel gevallen een reële optie. Het is dan wel belangrijk dat de chemische, fysische en biologische samenstelling van de grond bekend is. In sommige gevallen is de gebiedseigen grond direct geschikt om bomen in te planten, maar in de meeste gevallen is het beter de grond op te waarderen omdat er te weinig voeding in zit, de pH niet optimaal is, er onvoldoende nuttige bodembiologie aanwezig is of omdat er onvoldoende organische stof aanwezig is voor een gezonde groei.

Advies op maat

Om ervoor te zorgen dat de juiste bodemverbeteraar toegevoegd wordt, voert BVB Substrates drie analyses uit op de gebiedseigen grond. Het gaat om een chemische bodembalansanalyse, een granulaire analyse (inclusief M50, D60-D10 en lutumbepaling) en een biologische analyse (Bioscan). Middels deze analyses kunnen we de bodemverrijking toespitsen op onderstaande gebieden:

 • Welke voedingselementen moeten worden aangevuld?
 • Hoe en tot welk niveau moet de pH worden gecorrigeerd?
 • Welke groepen nuttige bodembiologie zijn onvoldoende aanwezig en moeten worden toegevoegd?
 • Hoe gevoelig is de grond voor verdichting en verslemping?

Duurzamer en goedkoper

Verrijkingsmix stelt de afnemer in staat om gebiedseigen gronden op een duurzame manier op te waarderen zonder dat hier uitwisseling, met alle bijkomende transportbewegingen van dien, aan te pas komt. Ook wordt hiermee bespaard op de arbeid. Plantsoenen kunnen tot een jaar eerder sluitend zijn, waardoor op beheerkosten bespaard zal worden.

Voedingselementen van natuurlijke oorsprong worden op een duurzame uitspoelingsongevoelige wijze aangebracht. Dit voorkomt verspilling en zorgt voor hoge voedingsefficiëntie.

Humuscompost

BVB Schimmeldominante humuscompost is als bodemverbeteraar geschikt voor diverse situaties:

 • Nieuwe aanplant
 • Bestaande situaties / groeiplaatsverbeteraar
 • Groeiplaatsverbetering bij bomen middels injectie
 • Specifiek voor houtachtige beplanting (heesters, coniferen, bomen etc.)
 • Vullen van sandwichpanelen

Deze bodemverbeteraar is jaarrond aan te brengen en is goed te combineren met het afstrooien van schimmeldominante mulch of bosstrooisel.

BVB Schimmeldominante Humuscompost is een stabiele bodemverbeteraar op basis van zeer divers organisch ingangsmateriaal. Het product
brengt stabiele humus, voeding en een hoge diversiteit aan schimmeldominant bodemleven. Met deze compost kan “dode grond” voor de lange termijn worden opgewaardeerd.

Microbiologie

BVB Schimmeldominante Humuscompost bevat een grote diversiteit aan schimmels, bacteriën en protozoa waaronder de volgende groepen:

 • Agaricomyceten; een groep schimmels die voornamelijk bestaat uit humusopbouwende en ectomycorrhiza
  schimmels
 • Actinomyceten; waaronder Streptomyceten, belangrijk voor de ziektewering.
 • Rhizobiales; waaronder stikstofbindende bacteriën.
 • Cercozoa; protozoa belangrijk voor de plantengroei.