Duurzaamheid Berekenen

Duurzaam werken is iets dat we allemaal nastreven, maar bij BVB Landscaping berekenen we het ook. Zodra je er een waarde aan hangt, is het ook mogelijk om het te optimaliseren. Soms lijkt iets erg duurzaam, maar blijkt het niet zo te zijn of juist omgekeerd. Het is altijd goed om het meetbaar te maken, alleen dan creëren we duidelijkheid en heeft het meerwaarde.

Wat meten we werkelijk?

We meten de uiteindelijke MKI waarde (Milieu Kosten Indicator). Dit is de voetafdruk die er achtergelaten wordt met het product. Wanneer een product duurzaam is, zal de MKI waarde laag uitvallen. De MKI waarde wordt uiteindelijk in geld uitgedrukt.

Ook is het belangrijk dat de uitgangspunten bekend zijn. Je kunt de MKI waarde namelijk op verschillende manieren berekenen. Dit wordt middels de LCA (Levens Cyclus Analyse) in beeld gebracht. Je kunt de MKI waarde bijvoorbeeld uitrekenen middels: Cradle to Gate, Cradle to Grave, Cradle to Client etc. De uitkomst is dus ook niet hetzelfde. Voor de meeste klanten is het interessant om te weten wat de duurzaamheid betreft geleverd op locatie oftewel Cradle to Client.

 

Methodiek

Methodiek

Bij een meting is het ook belangrijk om  te weten hoe deze uit te voeren. Gelukkig zijn de methodieken reeds omschreven en dus voor iedereen gelijk. BVB Substrates maakt gebruik van de ISO14040, ISO14044 en EN15804 om de duurzaamheid van producten in kaart te brengen.

Voor aanvullende informatie kunt u altijd u kunt contact met ons opnemen via telefoon: +31 174 53 54 18 op E-mail: landscaping@bvb-substrates.nl  
Vraag het onze adviseurs.