Mushrooms

Trichoderma harzianum; een serieus probleem in de champignonteelt

Champignontelers werken hard om hun gewas te beschermen tegen ziektes en problemen van buitenaf. Een van de belangrijkste problemen die voor grote oogstverliezen in Europa zorgen, is Trichoderma. Vooral in het najaar komen grote problemen door Tirchoderma harzianum vaak voor. In het bijzonder in de latere vluchten.

Trichoderma is de overkoepelende naam voor een diversiteit aan groene schimmels die binnen de champignonteelt voor ernstige problemen kunnen zorgen. In dit artikel gaan we dieper in op het gevaar van Trichoderma harzianum voor de champignonteelt en hoe de dekaarde van BVB Substrates telers helpt dit soort problemen te reduceren.

Oogst en kwaliteitsverlies

De sporen en het mycelium van de groene schimmels van de Trichoderma-familie concurreren rechtstreeks met het mycelium van champignons. Doordat Trichoderma enorm snel groeit, neemt het een groot deel van de voedingsstoffen weg, waardoor er te weinig overblijft voor de teelt. Dit resulteert in verlies van beschikbare groeioppervlakte maar ook in geïnfecteerde en gevlekte champignons die niet meer op de markt kunnen worden gebracht.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

Trichoderma harzianum krijgt de kans om op dekaarde groeien als gevolg van een hoge luchtvochtigheid, een te lage pH-waarde of slechte ventilatie. Het per ongeluk binnendringen van sporen van buitenaf is de belangrijkste bron van besmetting. Hierbij vormt het feit dat de sporen eigenschappen hebben die het moeilijk maken om van de schimmels af te komen het grootste probleem. De groene schimmels produceren kleine, plakkerige sporen die ongelooflijk sterk zijn. Doordat de sporen kleverig zijn, verspreiden ze zich niet alleen door de lucht, maar hechten ze zich ook aan apparatuur, personeel en eventueel aanwezige vliegjes. Hierdoor kan de schimmel zich snel en gemakkelijk verspreiden over de hele productielocatie, wat het nog moeilijker maakt om van de infectie af te komen.

In de hele productieketen worden maatregelen genomen om deze schimmels te bestrijden. Ten eerste gebruiken telers stoombehandelingen om hun cellen aan het einde van elke groeicyclus te desinfecteren en hanteren ze strikte hygiëneprotocollen voor hun personeel en apparatuur.

Ten tweede bereiden en behandelen compostproducenten hun producten met de grootste zorg om ze selectief te maken voor de champignonteelt.

Ten derde ondernemen ook wij als dekaardeproducent actie hierin. We hebben de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe manier om kwekers te steunen in hun strijd tegen Trichoderma harzianum.

Bescherm de teelt met BVB Casing Protect

Een recent ontwikkelde, gespecialiseerde productlijn van BVB Substrates biedt de oplossing voor problemen met de groene schimmel Trichoderma harzianum. BVB Casing Protect dekaarde is gebaseerd op dezelfde hoogwaardige grondstoffen die onze klanten gewend zijn, maar er worden belangrijke natuurlijke elementen aan toegevoegd die voor extra bescherming zorgen. Dankzij onze vernieuwde productieprocessen kunnen we een speciaal soort dekaarde introduceren: BVB Casing Protect. Deze dekaarde reduceert de groei van Trichoderma harziuanium en helpt de verspreiding ervan te voorkomen.

Neem contact op met uw Sales Advisor voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw kwekerij!