Resultaten van actueel onderzoek aardbeiensector

Sinds 1989 werken Proefcentrum Hoogstraten (hierna PCH) en BVB Substrates samen aan de ontwikkeling van kennis in de aardbeiensector. Samen hebben we diverse waardevolle onderzoeken en tests uitgevoerd gedurende de jaren. Sinds 2015 werken we samen aan een nieuw onderzoek naar trayplanten. Dit artikel beschrijft de nieuwste ontwikkelingen in dit onderzoek.

In dit artikel bespreken we de resultaten van actueel onderzoek. Allereerst behandelen we kort de resultaten van tests met onze nieuwe grondstof BVB Accretio. Vervolgens komt ook het lopend onderzoek naar het optimale substraat bij het hergebruik van drainwater op een trayveld aan bod.

Stekgrond als verdediging tegen schimmelziekte

Zoals coördinator Peter Melis van PCH uitlegt in het artikel “Stekgrond als verdediging tegen Phytophthora”, is de schimmelziekte Phytophthora een grote uitdaging in de aardbeienteelt. Samen zijn BVB Substrates en PCH onder andere op zoek naar manieren om de plantuitval door deze schimmelziekte te beperken.

BVB Accretio in doorteelt

In juli 2018 zijn we gestart met proeven met substraten in de doorteelt waarin ook de nieuwe grondstof BVB Accretio in stekgrond wordt getest. Deze grondstof bestaat uit jong veenmos (Sphagnum). Het mos groeit op de bovenste laag van een veenveld en groeit na oogst ook weer terug. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker criterium in alle stappen van de teelt. Het gebruik van deze nieuwe grondstof speelt hier door zijn hernieuwbaarheid en laag soortelijk gewicht mooi op in. Hierdoor hebben mengsels met BVB Accretio een kleinere ecologische voetafdruk.

Tijdens de tests laten de vier verschillende gebruikte substraatmengsels stuk voor stuk een goede wortelmat en prima productiecijfers zien. Ook de snelheid van de inworteling was hoog bij het mengsel met BVB Accretio en twee van de drie andere gebruikte mengsels. De luchtigheid die BVB Accretio toevoegt aan een mengsel kan dit verklaren. Een hoge inwortelsnelheid is van belang om de kans dat Phytophthora de plant aantast te verkleinen.

BVB Accretio aardbeienplant

Hoewel de planten in de tests door de toevoeging van een hoge dosis CRF-meststoffen extra ontvankelijk zijn gemaakt voor de schimmelziekte, werd er een relatief lage plantuitval bereikt in alle gebruikte stekgronden. De maximaal gemeten uitval was 8-9%. De laagste plantuitval werd gemeten bij de planten die in stekgrond met BVB Accretio hebben gestaan (slechts 2%).

Hergebruik drainwater & optimale bemesting

Naast deze proeven doen we onderzoek naar een ander relevant onderwerp: het hergebruik van drainwater van trayvelden. Dit actueel onderzoek wordt gedreven door de noodzaak duurzaam om te springen met de bewatering op een trayveld en de wetgeving die restricties legt aan, met name, de hoeveelheid nitraat die geloosd mag worden.

De eerste resultaten van deze onderzoeken zijn veelbelovend. Op het proefterrein is het proefcentrum erin geslaagd ruim 92% van het drainwater te hergebruiken. Hierdoor werd de nitraatlozing met maar liefst 98% gereduceerd. Samen met BVB Substrates wordt nu onderzocht wat de ideale bemesting bij hergebruik van drainwater is. Een deel van de nutriënten wordt bij bewatering normaal uit het substraat gespoeld. Deze voedingsstoffen worden met het drainwater opnieuw toegediend aan het gewas. Hierdoor is het van belang de bemesting en het substraat aan te passen.

Vervolgonderzoek

De komende tijd zullen de trayproeven met verschillende stekgronden uit het actueel onderzoek herhaald worden en blijven we samen onderzoek doen naar de geschiktheid van alternatieve grondstoffen zoals houtvezel, compost en BVB Accretio.