Innovatiepartner Delphy ISFC

Kekkilä-BVB is via substraatmerk BVB Substrates innovatiepartner geworden van Delphy ISFC. Middels deze samenwerking richten wij ons op de ontwikkeling en verspreiding van kennis binnen de zachtfruitsector. Door deze sterke binding tussen onafhankelijke onderzoekspartners en de sector verwachten wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren middels relevante innovaties.

Samen kennis ontwikkelen en delen

Kekkilä-BVB gelooft sterk in het samen ontwikkelen van kennis en het delen van kennis met de sector. Dit is de reden om samenwerking te zoeken met innovatieve en onafhankelijke partners zoals Delphy. Als innovatiepartner van Delphy ISFC kan BVB Substrates via dit nieuwe centrum dat een ‘hotspot voor de zachtfruitsector’ moet worden, direct in contact staan met het onderzoek en de ontwikkelingen in deze sector.

Delphy Innovative Soft Fruit Centre

Delphy Innovative Soft Fruit Centre (Delphy ISFC) fungeert als broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit, waarbij het centrum een ontmoetingsplek moet worden binnen de sector. Kennisontwikkeling en kennisverspreiding worden samengebracht, op internationale schaal. Dit is een door de verbinding met de sector en de samenwerking met partners een unieke manier om kennis te verwerven. Kennisverspreiding verloopt via internationale events, kennisdagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten gedeeld worden.

Innovatiepartners

Als innovatiepartner investeert Kekkilä-BVB via BVB Substrates in projecten die bijdragen aan een innovatieve zachtfruitsector. Daarnaast zal Delphy in de onderzoeken ook gebruik gaan maken van innovaiteve substraten uit het portfolio van BVB Substrates. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op o.a. weerbaar telen, ontwikkelen van nieuwe teelstrategieën en optimalisatie van opkweek zachtfruit en op thema’s als telen onder LED-belichting en digitalisering.