Bij het plan om de Albertsbaan in Roden opnieuw in te richten, is gekozen voor een gevarieerde uitstraling. Op het plein in de Gemeente Noordenveld zijn, in samenwerking met o.a. BVB Substrates , zowel parkeerplaatsen als voetgangerszones gerealiseerd. Daarnaast ook speeltoestellen en een verhoogd plein. Deze verscheidenheid aan gebruiksbestemmingen maakte het project extra uitdagend.

 

 

 

 

 

 

 

André Hollander, directievoerder gemeente Noordenveld: “Niet alleen had iedere zone behoefte aan andere bomen, ook de gewenste draagkracht van de ondergrond was overal anders. Bovendien moest er om bestaande kabels en leidingen heen gewerkt worden. BVB Substrates heeft gedurende dit project veel kennis ingebracht.”

In dit langlopende en complexe project heeft BVB Substrates advies uitgebracht aan de gemeente over de meest geschikte bodemmaterialen. Uiteindelijk is er in de loopgebieden gebruik gemaakt van BVB UrbanSand, tussen de parkeerplaatsen is BVB UrbanGranulaat gekomen en bij de speelvoorzieningen en op het verhoogde plein ligt BVB Bomengranulaat. Er is ook intensief samengewerkt met Vos Groenvoorziening: “Wij gaan voor duurzaam en dus lange termijn beplanting. Met de materialen van BVB erbij hebben we de bomen een goede basis voor de toekomst gegeven.”

Zowel BVB als de Gemeente Noordenveld kijken tevreden terug op dit uitdagende project. “Ik heb veel geleerd van BVB Substrates. Ze zijn ècht de specialist op het gebied van toepassing van verschillende grondsoorten”, aldus André Hollander. “Ik heb meer inzicht gekregen in wat de markt eigenlijk te bieden heeft aan materialen, en dit is uiteraard zeer nuttig voor toekomstige projecten”.

De Albertsbaan in Roden is op 1 juli 2017 officieel geopend.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*