Duurzaamheid in boomkwekerijen

Boomkwekerijen spelen een belangrijke rol in het leefbaar houden van onze wereld. Zeker nu verstedelijking, klimaatverandering en de achteruitgang van onze ecosystemen drie belangrijke ontwikkelingen zijn, hebben we planten nodig om ons welzijn te vergroten. Meerdere studies tonen immers aan dat de natuur stress verlicht, een actieve levensstijl bevordert en sociale cohesie creëert.