Groene parkeerplaats & halfverharding

Een parkeerplaats moet zwaar belast kunnen worden en heeft een natuurlijke waterafvoer nodig, waardoor kolken en riolen nagenoeg overbodig worden en de grondwaterstand beter op niveau blijft. BVB Landscaping levert funderingssubstraat en inveegsubstraat voor ècht groene parkeerplaatsen, alsmede diverse halfverhardingsproducten.

Blijvend groene parkeerplaats

Een echt groene parkeerplaats bestaat uit grastegels met een stevige fundering van BVB Urban Grastegelsubstraat. Met ca. 40-45% doorwortelbaar volume is dit product uitermate geschikt voor wortelgroei van het gras en buffering van water en voedingsstoffen.

Het grastegelsubstraat van BVB Landscaping heeft de juiste pH waarde, optimale vochtbalans voor grassen en een hoge waterdoorlaatbaarheid. In het substraat wordt een speciale blend van graszaden ingemengd, afgestemd op de vaak droge omstandigheden en hoge verkeersbelasting van een parkeerplaats.

Het is van belang dit substraat te gebruiken in combinatie met een grastegel zoals de Solidrain S2. Doordat deze grastegel een speciaal facet heeft, wordt de tegel optimaal gevuld en worden de groeipuntjes van het gras niet kapot gereden. Lees meer over het BVB Grastegel concept en de opties voor waterberging.

Zware en middelzware verkeersbelasting: Urban Grastegelfundatie

Gemiddeld belastbare parkeerplaatsen worden aangelegd met BVB Urban Grastelgelfundatie 60-40. Wanneer het een zwaar belastbare parkeerplaats betreft met vrachtverkeer en bussen is het van belang de fundering op te bouwen met 25 cm BVB Urban Grastegelfundatie 70-45, met daarop 5 cm BVB Urban Grastegelfundatie 60-40 als vlijlaag, waardoor de grastegels gemakkelijk, snel en vlak gelegd kunnen worden.

De draagkracht van BVB Urban Grastegelfundatie is vergelijkbaar met een puinfundatie, maar biedt tevens voeding, water en ruimte voor wortels van het gras. Bij overvloedige regenval is de opbouw in staat al het overtollige water af te voeren naar de onderliggende bodem, van waaruit het kan infiltreren in de ondergrond.

Op de graphic hiernaast is een situatie te zien waarop hemelwaterafvoer of regenwaterafvoer kan worden aangesloten. Het onderste blauwe gedeelte is een steenskelet dat 400 liter water per m3 buffert en zo piekbuien kan opvangen. Lees meer over onze klimaatadaptieve ontwerpen voor ondergrondse waterberging.

Halfverharding

Halfverhardingsproducten hebben een vriendelijke en natuurlijke uitstraling, zijn relatief goedkoop en gemakkelijk aan te leggen. Het BVB Landscaping assortiment bevat HanseGrand®, Stabilizer, Schors Valveilig, kleischelpen en gewassen schelpen. Afhankelijk van de opbouw worden hiermee wandel- en fietspaden, parkeerplaatsen, begraafplaatsen en jeu-de-boulesbanen aangelegd.

Meer informatie over halfverharding vindt u op deze pagina. In onze productcatalogus vindt u alle halfverhardingsproducten van BVB Landscaping.

 

Portfolio

BVB Landscaping heeft aan vele projecten een bijdrage geleverd met maatwerk substraten voor groeiplaatsverbetering.

Bekijk de BVB Landscaping portfolio

Home

Klik hier om terug te gaan naar de landing page van BVB Landscaping.

Home BVB Landscaping