Groeiplaatsen op maat

Het opwaarderen en gebruiken van gebiedseigen grond is vaak een reële optie. Om de grond op locatie te optimaliseren, moet zowel de uitgangssituatie als de gewenste eindsituatie in kaart gebracht worden. BVB Landscaping voert bodemadvies uit en produceert maatwerk structuur- en voedingssubstraten.

Bodemanalyse en -advies

BVB Research voert enkele analyses uit van de gebiedseigen grond: Een chemische bodembalansanalyse waarmee o.a. pH, EC en nutriëntenbalans bepaald wordt, een fysische analyse ook wel granulaire analyse inclusief M50, D60-D10 en lutumbepaling, desgewenst een biologische analyse en onkruiddruk toets. Met behulp van deze analyses kan de bodemverrijking toegespitst worden op onderstaande vraagstukken:

  • Welke voedingselementen moeten worden aangevuld?
  • Wat is de onkruiddruk door van zaden en wortelonkruid?
  • Hoe en tot welk niveau moet de pH worden gecorrigeerd?
  • Welke groepen nuttige bodembiologie zijn onvoldoende aanwezig en moeten worden toegevoegd?
  • Hoe gevoelig is de grond voor verdichting en verslemping? Waar dient op gelet te worden tijdens bewerking?

Grond verrijken

Op basis van de uitkomst van de bodemanalyse wordt er een BVB Verrijksingsmix toegevoegd, een substraat met een hoge voedingsefficiëntie, speciaal geproduceerd voor het optimaliseren van de geanalyseerde bodem.

Dit substraat stelt de afnemer in staat gebiedseigen grond op een duurzame manier op te waarderen zonder dat hier uitwisseling aan te pas komt, met alle bijkomende transportbewegingen. Tevens kan beplanting tot een jaar sneller dichtgegroeid zijn, waardoor op beheerskosten bespaard zal worden.

Neem voor een bodemadvies of het opwaarderen van gebiedseigen grond contact op met één van onze adviseurs.

Bomengrond: voeding op maat

Er is niets beters dan een natuurlijke UrbanSubstraat (bomengrond). Als bomen zelf konden kiezen, zou de voorkeur uitgaan naar een groeiplaats die niet betreden kan worden, met daarin een structuurvolle, voedingsrijke bomengrond. BVB produceert al meer dan 20 jaar bomengrond. Het is verkrijgbaar in een basisvariant, een verrijkte variant en een project-specifieke maatwerk variant, gebaseerd op bovengenoemd bodemadvies.

Meer informatie over producten voor groeiplaatsen in open grond vindt u hier.

Bekijk onze volledige productcatalogus of neem voor een bodemadvies contact op met één van onze adviseurs. Download voor meer informatie en situatievoorbeelden het BVB Ontwerpboek Ondergrondse Groeiplaatsinrichtingen.

Portfolio

BVB Landscaping heeft aan vele projecten een bijdrage geleverd met maatwerk substraten voor groeiplaatsverbetering.

Bekijk de BVB Landscaping portfolio

Home

Klik hier om terug te gaan naar de landing page van BVB Landscaping.

Home BVB Landscaping