Groeiplaatsen in open grond

Als bomen zelf konden kiezen, zou de voorkeur uitgaan naar een groeiplaats die niet betreden kan worden, met daarin een structuurvolle, voedingsrijke bomengrond. Hoewel niet de bedoeling, worden plantvakken, boomspiegels en borders toch vaak betreden. BVB Landscaping adviseert over dergelijke groeiplaatsen en levert passende substraatproducten.

Groeiplaatsen in open grond

Voor plantsoenen, parken, borders en andere open grond situaties zonder verharding zijn er diverse substraatproducten. BVB levert onder andere UrbanSubstraat (bomengrond), gazonsubstraat en grastegelsubstraat, speciaal ontwikkeld om de grillen van een stedelijke omgeving te weerstaan. Voor vaste planten in de openbare ruimte werkt BVB met de GreenToColour producten, waarover hieronder meer.

BVB levert tevens maatproducten zoals Verrijkingsmix, waarmee gebiedseigen grond opgewaardeerd kan worden, en die doorgemixt kan worden in de grond onder vaste planten.

Hieronder staan enkele producten voor groeiplaatsen in open grond. Bekijk onze productcatalogus voor alle specificaties of download het BVB Ontwerpboek Ondergrondse Groeiplaatsinrichtingen voor situatievoorbeelden en opbouwinformatie.

 

Vaste planten: GreentoColour

Voor vaste planten in het openbaar groen werkt BVB Landscaping met GreentoColour producten, ontwikkeld binnen het GreentoColour concept van Griffioen.

De productserie bestaat uit GreentoColour Basis, Drain en Buffer, allen ontwikkeld voor verschillende toepassingen. Zo heeft GreentoColour Buffer een aanzienlijk hoger leem- en lutumaandeel dan andere producten, waardoor het meer water en voeding kan vasthouden. Een zeer belangrijke eigenschap in ons huidige, steeds grilliger wordende klimaat.

Bekijk de productcatalogus voor de verschillende producteigenschappen of neem voor vragen over de toepassing van de GreentoColour producten contact op met één van onze adviseurs.

Groeiplaatsverbetering: Gebiedseigen grond opwaarderen

Bij open grond groeiplaatsen is het opwaarderen en gebruiken van gebiedseigen grond vaak een reële optie. Hiervoor moet zowel de lokale uitgangssituatie als de gewenste eindsituatie in kaart gebracht worden. BVB Landscaping voert bodemanalyses uit en produceert op basis daarvan een maatwerk substraat. Deze Verrijkingsmix heeft een hoge voedingsefficiëntie, speciaal geproduceerd voor het optimaliseren van de geanalyseerde bodem.

Neem voor een bodemadvies of het verrijken van gebiedseigen grond contact op met één van onze adviseurs.

Stabiele aanplant: UrbanSubstraat en Mulch

Als plantvakken en boomspiegels betreden worden, wordt de grond in elkaar gedrukt en verdicht deze. Door gebrek aan lucht, vocht en bodemactiviteit wordt de groeiplaats minder geschikt voor bomengroei en onderbeplanting. Om dit te voorkomen, kan BVB UrbanSubstraat onder de bomen en beplanting structuur en stabiliteit brengen. Dit product kan tegen een stootje en laat zich niet makkelijk verdichten.

UrbanSubstraat komt het beste tot zijn recht in combinatie met een toplaag van mulch. Een mulchproduct zoals Mulchschors of Bosstrooisel beschermt de bodem tegen uitdroging en bevriezing, stimuleert bodembiologie, remt onkruidgroei en is een fraaie afwerking van een open plantvak.

Gezonde bodem: Schimmeldominante Humuscompost

BVB Schimmeldominante Humuscompost is als bodemverbeteraar geschikt voor zowel de aanplant van nieuwe bomen als diverse vormen van groeiplaatsverbetering. Schimmeldominante Humuscompost bevat een grote diversiteit aan schimmels, bacteriën en protozoa (Agaricomyceten, Actinomyceten, Rhizobiales, Cercozoa) en brengt stabiele humus, voeding en een hoge diversiteit aan schimmeldominant bodemleven. Met deze compost kan “dode grond” voor een lange termijn worden opgewaardeerd.

Bekijk onze productcatalogus voor alle producten, specificaties en samenstellingen. Download voor meer informatie en situatievoorbeelden het BVB Ontwerpboek Ondergrondse Groeiplaatsinrichtingen.

Advies groeiplaatsen in open grond

Heeft u vragen over groeiplaatsen in open grond, bodemanalyses of groeiplaatsverbetering? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Contact met BVB Landscaping

Home

Klik hier om terug te gaan naar de landing page van BVB Landscaping.

Home BVB Landscaping