Sports- & golf courts

De ondergrond van sportvelden en golfbanen moet aan specifieke eisen voldoen. Zo moet de ondergrond bijvoorbeeld vlak en stabiel zijn. BVB Substrates kan samen met u op zoek gaan naar de perfecte ondergrond voor uw situatie.

BVB HALFVERHARDINGEN

Halfverhardingen zorgen voor een mooie natuurlijke uitstraling van openbare ruimtes. Halfverhardingen worden meestal toegepast in locaties met een semi-civieltechnische functie, zoals wandel- en fietspaden, parken, begraafplaatsen, jeu-de-boules-banen en campingpaden. We leveren diverse soorten halfverhardingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan HanseGrand , gewassen schelpen, BSB kleischelpen en Ecodynamic semi-gebonden halfverharding. Welk soort halfverharding het meest geschikt is hangt af van bijvoorbeeld gebied, functie en ontwerp van de locatie. Vaak hebben deze locaties een semi-civieltechnische toepassing, waardoor het van belang is dat de onderbouw stabiel is.

Onze adviseurs informeren u graag over de meest geschikte producten voor uw specifieke situatie.

DUURZAAMHEID

BVB Landscaping is in staat om van alle producten die BVB Landscaping levert op het gebied van halfverhardingen de LCA (Levens Cyclus Analyse) en MKI (Milieu Kosten Indicator) aan te geven. Door goed en op een bewuste en duurzame manier halfverhardingen toe te passen wordt er met verantwoordelijkheid naar de toekomst gekeken. Doordat het transport door eigen vrachtwagens wordt uitgevoerd, wordt er altijd gekozen voor kwaliteit waarbij duurzaam gewonnen grondstoffen en efficiënt omgaan met transportmiddelen een belangrijke plek innemen.

BVB BUNKERZAND

Naast dat het bunkerzand vrij van stenen en andere vervuiling dient te zijn, is de korrelgrootte, de samenstelling, de structuur en de waterdoorlatendheid van belang voor de golfer. De bunker en het zand vormen een hindernis, maar dienen wel een faire, veilige en ‘bespeelbare’ hindernis te zijn binnen de daarvoor geldende spelregels. De vorm van de zanddeeltjes (rond of hoekig), de grootte van de korrels (bijv. 0–2mm), evenals de dikte van de zandlaag (meestal ca. 6 cm) zijn van grote invloed op hoe makkelijk of moeilijk de bal uit de bunker kan worden geslagen. Esthetisch gezien heb je dan ook nog de kleur van het zand; geel, grijs, zilvergrijs, wit, spierwit, etc. Afhankelijk van ontwerp, ligging en smaak speelt deze laatste ook nog vaak een belangrijke rol.

BVB Substrates analyseert wat de optimale samenstelling voor uw situatie is en gaat samen met u op zoek naar de perfecte oplossing.

 

BVB Toplaag

BVB Toplaag wordt toegepast bij de aanleg en/of renovatie van golfgreens en -tees en sportvelden om een stabiele, vlakke en gezonde grasmat te verkrijgen.

BVB Toplaag wordt altijd specifiek voor de situatie van de klant gemengd. Aan het mengsel worden, afhankelijk van de bestaande situatie specifieke bodempreparaten en organische stoffen toegevoegd om het juiste bodemleven te activeren en bijvoobeeld de pH-waarde en de hoeveelheid lutum in de hand te houden. BVB Substrates voert bij advisereing diverse analyses uit. Daarbij kunnen we de granulaire samenstelling, het organische stof gehalte, de pH-waarde en de aanwezige voedingselementen inzichtelijk maken. Aan de hand van eisen, richtlijnen en wensen kan BVB Substrates vervolgens een advies uitbrengen.

DRESSGROND & DRESSZAND

Om greens en tees op golfbanen en sportvelden zo strak en vlak mogelijk te houden kan dressgrond en dresszand gebruikt worden.

Ook bij toepassing van deze producten voert BVB Substrates eerst een aantal analyses uit op de huidige grond om te bepalen wat de optimale samenstelling voor uw situatie is.