Duurzaamheid & kwaliteit

Door de levering van kwalitatief goede substraten stimuleert en optimaliseert BVB Landscaping alles wat groeit in de openbare ruimte; van daktuinen tot plantsoenen in stad of park. Met een uitgebreid kwaliteitssysteem en eigen onderzoeksfaciliteiten investeert BVB Landscaping doorlopend in productontwikkeling.

Milieu Kosten Indicator (MKI)

De duurzaamheidsprestatie van de BVB producten wordt gemeten door middel van een Life Cycle Analysis (LCA). Hierbij wordt gekeken naar de processen vanaf grondstofwinning tot en met levering van het product op locatie (‘cradle to cliënt’).

Uit de LCA wordt de MKI (Milieu Kosten Indicator) berekend. Bij deze MKI-meting wordt gebruik gemaakt van de methodieken ISO14040, ISO14044 en EN15804 om de duurzaamheid van BVB producten in kaart te brengen, met als doel de productie en levering van substraten continue te verduurzamen.

Kwaliteit BVB substraten

De mate waarin bij BVB Landscaping kwaliteit wordt nagestreefd en geborgd is uniek in de openbaargroensector. BVB controleert alle producten op fysische en chemische eigenschappen.

Van iedere vracht substraat wordt door BVB Research zes maanden een monster bewaard ter eventuele (her)controle. Tevens wordt bij iedere vracht een pH- en EC-meting uitgevoerd om te controleren of de vracht voldoet aan ISO-specificaties. Door deze eindcontrole en de track- and traceability van de producten, borgt BVB Landscaping de kwaliteit van haar substraatproducten.

Certificaten BVB substraten

Er worden bij BVB Landscaping diverse certificeringen en keurmerken gevoerd. BVB Landscaping voldoet aan kwaliteitsnorm ISO9001, alsmede ISO26000, waarmee bedrijven een aantoonbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving, waarin de factoren mens, maatschappij (people) en milieu (planet) een bijdrage leveren aan het maken van winst (profit).

De producten die BVB Substrates levert voor openbare ruimten zijn BSB en KOMO gecertificeerd. BVB Landscaping is BRL 9335-4 gecertificeerd voor alle grond die geleverd wordt vanaf de locatie in Nijmegen en BRL 9341 gecertificeerd voor bomengranulaten en daktuinsubstraten.

 

Eigen onderzoeksfaciliteiten

BVB Substrates is de enige substraatproducent in de openbaargroensector die een eigen onderzoeksfaciliteit heeft. De afdeling Research & Development verricht onderzoek naar nieuwe grondstoffen, verbetering van recepturen en aanscherping van productspecificaties.

BVB werkt hiervoor nauw samen met externe onderzoeksinstituten zoals onder andere Wageningen University & Research. Zo blijft BVB Landscaping toonaangevend als het gaat om substraten voor de openbare ruimte.