Landscaping

Openbaar groen - Boomsubstraten

Lees meer...

Openbaar groen - Beplanting

Lees meer...

Structuur en voeding

Lees meer...

Waterberging

Lees meer...

Daktuinen

Lees meer...

Sportvelden & Golf

Lees meer...

Halfverharding

Lees meer...

BVB Landscaping

BVB Landscaping is gespecialiseerd in adviseren over groen in openbare locaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan groen rondom snelwegen, wandel- en fietspaden of aan de ondergrond van recreatieplekken of begraafplaatsen.

Diverse projecten - onze referenties

Diverse projecten waarin wij ons steentje hebben bijgedragen met substraten t.b.v. groeiplaatsen voor bomen, Daktuinsubstraat of Sportvelden and Golf.

Lees hier over solutions for diverse environments

Bestekservice

Wij leveren sinds enkele jaren een complete bestekservice. Dit houdt in dat we in de ontwerpfase, indien gewenst, meedenken bij het schrijven van deel 2 en 3 van het bestek. We ondersteunen de toezichthouder in de uitvoeringsfase en kijken mee wanneer welke groeiplaats gebruikt kan worden. Ook kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat de groeiplaats naar maatstaven van het bestek wordt aangelegd.

Onze bestekteksten zijn zo opgebouwd dat niet alleen BVB Substrates de oplossing kan leveren, maar ook andere inschrijvers, mits ze aan de eisen voor een goede groeiplaats voldoen, een eerlijke kans maken. Bij alle gevraagde parameters staat namelijk een NEN of RAW toetsingsmethode die door ieder gecertificeerd laboratorium uitgevoerd kan worden. Op die manier kan door iedereen die een gelijkwaardig product produceert gelijkwaardigheid aangetoond worden.

 

Overleg en advies

Heeft u behoefte aan een sparringpartner als het gaat over groeiplaatsen voor bomen in stedelijk gebied of wilt u weten welke groeiplaats wij op die ene plek zouden adviseren, neem gerust eens contact met ons op. We kunnen dit individueel per project met u bekijken of bijvoorbeeld een algemene kennismiddag organiseren voor een groep mensen. Hierin gaan we dan dieper in op alles dat zich onder het maaiveld afspeelt en voor een bestekschrijver van toepassing is als het gaat over groeiplaatsen voor bomen.

BVB Landscaping contact

Neem contact op voor een bestelling/offerte-aanvraag:

T: +31 174 53 54 18

E: landscaping@bvb-substrates.nl

Of neem direct contact op met één van onze adviseurs

 

BSB/KOMO

De producten die BVB Substrates levert voor openbare ruimten zijn BSB en KOMO gecertificeerd. Het BSB productcertificaat heeft te maken met de milieuhygiënische eigenschappen en prestaties van grond en een KOMO® productcertificaat gaat over de bodemkwaliteit.

BRL 9341 Certificaat en BRL 9335 Certificaat

Andere certificaten

ECAS RHP-Keurmerk BVB Substrates 2019 NL