Groeiplaatsen onder verharding

Voor groeiplaatsen onder verharding dient er onderscheid te worden gemaakt tussen zwaar, gemiddeld en licht belastbare situaties. In alle situaties geldt dat het substraat een juiste balans moet hebben tussen groene eigenschappen (gezonde groei) en civiele eigenschappen (voldoende draagkracht). Voor zowel gemeenten als civiele aannemers is BVB Landscaping een ervaren gesprekspartner.

Zwaar belastbare situatie: Stadscentrum of drukke weg

Onder zwaar belastbare situaties verstaat men een druk gebied, doorgaande weg of een locatie waar veel personenwagens, bussen of vrachtwagens rijden. In deze situaties moet de ondergrond een groot draagvermogen hebben.

Een product met de draagkracht vergelijkbaar met of hoger dan die van een puinfundatie is BVB UrbanGranulaat. Het heeft een zeer hoog doorwortelbaar volume (± 45%), is opgebouwd uit massief kwartsgesteente en bij gebruik treedt er geen zettingsverschil op. UrbanGranulaat wordt op duurzame wijze in Nederland gewonnen, en zorgt voor meer CO₂ vastlegging dan uitgestoten tijdens winning, transport en verwerking. Het ideale substraat voor civiel en groen.

Alle productbladen, bestekteksten en certificaten staan in de catalogus. Informatie over groene parkeerplaatsen vindt u hier. Voor ontwerpen van ondergrondse groeiplaatsen kunt u ons Ontwerpboek Ondergrondse Groeiplaatsinrichtingen downloaden.

Medium belastbare situatie: Woonwijk en parkeerplaats

Een woonwijk met straten, parkeervakken en voet- en fietspaden is een gemiddeld belastbare situatie, waarbij nazakken door trillingen onwenselijk is. In deze situatie is het draagkrachtige UrbanSand zeer geschikt als onderlaag, aangevuld met een toplaag van (verrijkt) UrbanSubstraat. UrbanSand heeft een doorwortelbaar volume van >40% en is door de fijne structuur probleemloos aan te brengen, ook bij bestaande bomen en beworteling.

Als de verkeersbelasting toch te hoog is voor het boomsubstraat, zijn sandwichpanelen een optie (ook voor bestaande bomen). Deze verdelen de druk en creëren een grote doorwortelbare ruimte onder de boom, zodat er geen schade ontstaat aan de straat. Voor ontwerpen van ondergrondse groeiplaatsen kunt u ons Ontwerpboek Ondergrondse Groeiplaatsinrichtingen downloaden.

Licht belastbare situatie: Fietspaden en trottoirs

Onder licht belastbare verharding zoals voet- en fietspaden (zonder gladheidsbestrijding) is het van belang de opname van voedingsstoffen door bomen die in de buurt staan te waarborgen.

BVB Bomenzand is hiervoor een ideaal product. Het is een uiterst hoekig en ééntoppig zand met een van nature lagere pH zonder ongewenste zouten. Door toevoeging van een voedingsgrond met de juiste pH en nutriënten (verrijkt UrbanSubstraat) wordt de groei van bomen en groen rondom fietspaden en trottoirs verzekerd.

Alle producten voor groeiplaatsen onder verharding zijn te vinden in de productcatalogus. Voor ontwerpen van ondergrondse groeiplaatsen kijkt u in ons Ontwerpboek Ondergrondse Groeiplaatsinrichtingen.

Boombunkers & waterberging

Boombunkers of wortelbunkers zijn zelfdragende civiele constructies met een afgeschermde wortelruimte voor de boom, waardoor er geen wortelbeperkingen zijn en er geen schade kan ontstaat aan de bestrating. Gecombineerd met verrijkte BVB Bomengrond of BVB Teelaarde is een boombunker de optimale groeiplaats voor bomen onder verharding.

Een boom verbruikt gemiddeld 55.000 liter water per groeiseizoen. Onder een groeiplaats kan een extra waterbuffer worden gecreëerd, waarop bijvoorbeeld een hemelwaterafvoer kan worden aangesloten. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie over het boombunkersysteem of lees meer over onze opties voor waterberging.

Download voor meer informatie en situatievoorbeelden het BVB Ontwerpboek Ondergrondse Groeiplaatsinrichtingen.

Portfolio

BVB Landscaping heeft meegewerkt aan talloze projecten waarbij stedelijk groen werd aangelegd of een heel stadscentrum werd aangepast. Multidisciplinaire projecten, waarbij samenwerking en kennisuitwisseling essentieel zijn. Bekijk enkele projecten in onze portfolio of lees uitgebreide projectomschrijvingen in GROW magazine.

Bekijk de BVB Landscaping portfolio

Home

Klik hier om terug te gaan naar de landing page van BVB Landscaping.

Home BVB Landscaping